https://varkavasskola.lv/wp-content/uploads/2022/09/Varkavas-pamatskolas-nolikums-2.pdf

https://varkavasskola.lv/wp-content/uploads/2022/11/0.Ieksejas-kartibas-noteikumi-VP.pdf

https://varkavasskola.lv/wp-content/uploads/2022/11/1.pielikums-Sporta-zales-ieksejas-kartibas-noteikumi.pdf

https://varkavasskola.lv/wp-content/uploads/2022/11/2.pielikums-Kimijas-un-biologijas-kabineta-noteikumi.pdf

https://varkavasskola.lv/wp-content/uploads/2022/11/3.pielikums-Fizikas_kabineta-kartibas-noteikumi.pdf

https://varkavasskola.lv/wp-content/uploads/2022/11/4.pielikums-Datorikas_kabineta-kartibas-noteikumi.pdf

https://varkavasskola.lv/wp-content/uploads/2022/11/5.pielikums-Dizaina-un-tehnologiju-kabineta-meitenem-kartibas-noteikumi.pdf

https://varkavasskola.lv/wp-content/uploads/2022/11/6.pielikums-Dizaina-un-tehnologiju-kabineta-zeniem-kartibas-noteikumi.pdf

https://varkavasskola.lv/wp-content/uploads/2022/11/7.-pielikums-Kartibas-noteikumi-pastaigas-ekskursijas-un-pargajienos.pdf

https://varkavasskola.lv/wp-content/uploads/2022/11/8.pielikums-Pirmas-palidzibas-sniegsana-izglitibas-iestade.pdf

https://varkavasskola.lv/wp-content/uploads/2022/11/9.pielikums-Par-ugunsdrosibu.pdf

https://varkavasskola.lv/wp-content/uploads/2022/11/10.pielikums-Par-elektrodrosibu.pdf

https://varkavasskola.lv/wp-content/uploads/2022/11/11.pielikums-Par-ricibu-ekstremalas-situacijas.pdf

https://varkavasskola.lv/wp-content/uploads/2022/11/12.pielikums-Par-ricibu-nestandarta-situacijas.pdf

https://varkavasskola.lv/wp-content/uploads/2022/11/13.pielikums-Par-celu-satiksmes-drosibu.pdf

https://varkavasskola.lv/wp-content/uploads/2022/11/14.pielikums-Par-drosibu-uz-ledus.pdf

https://varkavasskola.lv/wp-content/uploads/2022/11/15.pielikums-Par-drosibu-uz-udens.pdf

https://varkavasskola.lv/wp-content/uploads/2022/11/16.pielikums-Par-personas-higienu-un-darba-higienu.pdf

https://varkavasskola.lv/wp-content/uploads/2022/11/17.pielikums-Darba-drosiba-veicot-praktiskos-un-laboratorijas-darbus.pdf