Apstiprināts
ar Vārkavas vidusskolas direktores rīkojumu Nr. 1-9/72; 03.09. 2019.

Vārkavas vidusskolas skolotāju individuālā darba nodarbību grafiks 2019./ 2020. mācību gadam.

Skolotājs Nodarbību telpa Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
RENĀTE ANDIŅA 40.kab. 08.00.- 08.30 08.00.- 08.35
MINDAUGAS BITINAS Mājtur. kab. 08.00.- 08.30
AINĀRS DUDARJONOKS 54. kab. 08.15.- 08.40.
HELĒNA ĒRGLE 36.kab. 08.15.- 08.45. 15.05.-15.35.
ANATOLIJS ISAJEVS Sporta zāle 08.00- 08.40.
ROMUALDS KAIRĀNS 65.kab. 15.00.- 15.50. 15.00.- 15.10.
LOLITA KANCĀNE 38. kab. 08.30.- 09.00. 08.15.- 08.55.
INTA KIVLENIECE 67.kab. 15.00.- 15.10.
JEKATERINA FROLOVA 69. kab. 15.50- 16.20.
ILZE LAZDĀNE Mājtur. kab. 08.20.- 08.45. 08.20.- 08.45.
SANDRA LAZDĀNE 67. kab. 15.10.-15.50
ELIZABETE LĀCE 37. kab. 13.30.-14.10. 08.20.- 08.35.
INGRĪDA LOČMELE 51. kab. 08.20- 08.45.
15.00.-15.55.
KRISTĪNE PAUNIŅA 66. kab. 15.00.- 15.40. 14.10.- 15.10.
LUDMILA SKAČKOVA 55. kab. 08.35.- 08.55.
VLADISLAVS SPRIŅĢIS 55. kab. 15.00.-15.40.
SILVIJA STANKEVIČA 70. kab. 08.15.- 08.35. 08.15.-08.35. 15.05.-15.45.
STANISLAVS STANKEVIČS 67. kab. 08.15..- 08.45. 14.20.-15.20.
FAINA TIMOŠENKO 71. kab. 15.00.- 15.30. 15.00.- 15.35. 15.00.-15.20.
SILVIJA VINGRE 39. kab. 08.30- 09.00. 14.20.-15.00.

03.09.2019.

Direkt. vietn. izglītības jomā:                                                       /S.Lazdāne/