Apstiprināts

ar Vārkavas pamatskolas direktores rīkojumu Nr. 1-9/22/2; 05.09.2022.

Vārkavas pamatskolas skolotāju individuālā darba nodarbību grafiks 2022./2023. m. g.

Skolotājs Nodarbību telpa Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
RENĀTE ANDIŅA 40.kab. 08.10.-08.40
MINDAUGAS BITINAS Mājtur. kab. 15. 00.-15.15.
HELĒNA ĒRGLE 36.kab. 13.30.-14.05.
JEVĢĒNIJA GEDROIC-JURAGA 69.kab.. 15.10.-15.30.
ANATOLIJS ISAJEVS Sporta zāle 08.10.-08.40.
ROMUALDS KAIRĀNS 65.kab. 15.50.-16.20.
LOLITA KANCĀNE 38.kab. 12.40.-13.10.
SANDRA LAZDĀNE 67.kab. 15.10.-15.20.
ELIZABETE LĀCE 37.kab. 15.00.-15.35.
INGRĪDA LOČMELE 51.kab. 08.15.-08.50.
DAINA MIKITĀNE 39.kab. 14.20.-14.50.
KRISTĪNE PAUNIŅA 66.kab. 13.30.-14.10. 14.20.-14.35.
ASTRĪDA SPŪLE 55.kab. 15.10.-15.50.
SILVIJA STANKEVIČA 70. kab. 15.00.-15.50.
STANISLAVS STANKEVIČS 67. kab. 08.20.- 08. 45.
SILVIJA VINGRE 54. kab. 08.20.-08.40. 13.30.-14.00.

 

 

 

Direkt. vietn. izglītības jomā:                                      /S.Lazdāne/