Apstiprināts

ar Vārkavas vidusskolas direktores rīkojumu Nr. 1-9/20/42;04.09.2020.

Vārkavas vidusskolas skolotāju individuālā darba nodarbību grafiks 2020./ 2021. mācību gadam.

Skolotājs Nodarbību telpa Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
RENĀTE ANDIŅA 40.   08.20.- 08.50.      
MINDAUGAS BITINAS 1. 08.10.- 08.35.        
AINĀRS DUDARJONOKS 53.     08.10.- 08.30    
HELĒNA ĒRGLE 36.         14.20.-14.45.
ANATOLIJS ISAJEVS 21.         14.20.-14.50.
ROMUALDS KAIRĀNS 65.   08.20.-08.50.      
LOLITA KANCĀNE 38. 13.30.-14.05        
INTA KIVLENIECE 69.         14.20.-15.00.
JEKATERINA FROLOVA 69.         15.50.-16.10.
JEVĢĒNIJA GEDROIC-JURAGA 71. 15.00.- 15.35.        
SANDRA LAZDĀNE 69.       15.05.- 15.40  
ELIZABETE LĀCE 37. 08.20.- 08.50.        
INGRĪDA LOČMELE 51. 13.40. – 14.10.   08.30. -08.50.    
KRISTĪNE PAUNIŅA 66.     08.30.- 08.50.   14.20.-15.00.
LUDMILA SKAČKOVA 55.         08.20.-08.45.
VLADISLAVS SPRIŅĢIS 55.       08.20.-08.50.  
SILVIJA STANKEVIČA 70. 14.20.-15.00.     15.05.-15.25.  
STANISLAVS STANKEVIČS 67.   08.20. -08.40.   15.00.-15.25.  
ASTRĪDA SPŪLE 1.   15.10.-15.40. 13.30.-14.00.    
SILVIJA VINGRE 39.     15.00.-15.30. 08.30.-08.50.  

04.09.2020.

Direkt. vietn. izglītības jomā:                                      /S.Lazdāne/