Atbalsta personāls

Amata nosaukums Darbinieka vārds, uzvārds Mob.telefons E-pasts Diena Darba laiks
Logopēds Elizabete Lāce 29193178 elizabete.lace@varkavasskola.lv darbs pēc grafika darba laiks pēc grafika
Skolas psihologs, speciālais pedagogs Inga Some 28337085 ingasome@inbox.lv. Pirmdiena

otrdiena

 

trešdiena

 

 

8.30-15.30

 

PII 8.30-11.00

 

Skolas medmāsa

 

Anita Lazdāne 29495530 anitalazdane66@inbox.lv trešdiena 9.00-12.00