Projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 
(Nr. 8.3.5.0/16/I/001)

Projekta norises laika posms skolā: 2017. gada 1. septembris – 2020. gada 31. augusts

Projekta specifiskais mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Sīkāka informācija par projektu pieejama šeit.

Pedagogs karjeras konsultants Ingūna Patmalniece (e-pasta adrese:  inguna@pvg.edu.lv)

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018./2019.m.g. mācību gadam.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi Vārkavas vidusskolā 2017./2018.gadā.