Jaunieši apguva projektu izstrādes pamatlietas

oktobrī Vārkavas pamatskolas svētku zālē pulcējās 24 vecāko klašu skolēni, lai mācītos par līdzdalības iespējām jauniešiem un projektu īstenošanu. Nodarbības vadīja biedrības “Jaunvide” biedri Dagnija Dudarjonoka un Kristians Plots. Pirmajā nodarbību daļā jaunieši tika aicināti uz sarunu par ar savu pieredzi pašpārvaldes darbā, līdzdalību novada jaunatnes dzīvē, iesaisti vietējās nevalstiskajās organizācijās. Pēc tam ar jauniešiem tika pārrunātas projektu realizēšanas iespējas, idejas, piemēri. Tika apskatītas galvenās projektu sastāvdaļas un finansējuma avoti. Nodarbību otrajā daļā jaunieši strādāja divās atsevišķās grupās, kur kopīgi, diskutējot radīja jaunas projektu idejas, definēja mērķi, auditoriju, nepieciešamos resursus u.c. Abu grupu jaunieši kā projekta ideju izvēlējās sporta spēļu organizēšanu rudenī un pavasarī. Izstrādātās idejas jaunieši prezentēja citas grupas… Lasīt tālāk…

Continue Reading

Pašpārvaldes pasākums

Vārkavas pamatskolas pašpārvalde un citi vecāko klašu skolēni aicināti apmeklēt iedvesmojošas nodarbības ar jaunatnes lietu speciālisti, biedrības “Jaunvide” vadītāju Dagniju Dudarjonoku un biedrības biedru Kristianu Plotu par jauniešu iniciatīvu iespējām skolā, vietējā kopienā un reģionā un jauniešu iesaistīšanos un līdzdalību nevalstiskajās organizācijās un dažādu projektu īstenošanu. Šī nodarbība ir viena no skolēnu pašpārvaldes īstenotā projekta “Kontakts 2” aktivitātēm. Projekta ilgtermiņa mērķis ir sekmēt un attīstīt skolas pašpārvaldes darbību, veicināt jauniešos pilsonisko līdzdalību. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Continue Reading