Vārkavas vidusskolas pasākumu plāns 2019./2020. m. g .

Laiks Pasākums Atbildīgais
2. septembris Zinību diena. Skolas vadība, I. Ločmele
6. septembris Vārkavas bezceļi 2019. S. Stankevičs
septembris Nodarbība ,,Pirmklasnieks un bibliotēka’’ M. Pastare
11. septembris Dzejas dienu pasākums R.Mūka muzejā(5. -7. kl.). M. Pastare, A. Upeniece
12. septembris Dzejas divas sejas Aizkalnē

(2. – 4.kl.).

M.Pastare, A.Upeniece
13. septembris Pēcpusdiena”Kapteinis ar sirdi Latgalē”. Skolas vadība
14. septembris Vārkavas novada 11.atklātais čempionāts vieglatlētikā. S. Stankevičs
16. – 20. septembris Rudens ziedu paklāju izstāde”Baltijas ceļam  – 30”. Klašu audzinātāji
16. – 20. septembris Fotoizstāde”Viena zeme mūsu”. H.Ērgle
20. septembris Rudens kross. S. Stankevičs, A. Isajevs
21. septembris Olimpiskā diena. Klašu audzinātāji, sporta skolotāji
25. septembris 10. klases uzņemšana vidusskolēnu kārtā. S.Stankevičs
27. septembris Pasākums ,,Miķelītis-bagāts vīrs’’. S. Stankeviča
septembris- decembris Darbs pie projekta ,,Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija’’. M. Pastare, S. Stankeviča, A. Upeniece
4. oktobris Skolotāju dienai veltīts pasākums. 12. klase, I. Ločmele
14. -18. oktobris Nodarbību cikls”Tavai karjerai”. Klašu audzinātāji, klašu kolektīvi
14. -18. oktobris Labo darbu nedēļa. Klašu audzinātāji, klašu kolektīvi
30. oktobris Stāstnieku konkurss ”Teci, teci, valodiņa!” H. Ērgle, M. Pastare
 novembris Pasākums ,, K. Skalbem- 140’’. M. Pastare
11. -15. novembris Zīmējumu konkurss”Es zīmēju Latviju.” Klašu audzinātāju MK, M.Pastare
11. – 15. novembris Ziemeļvalstu literatūras nedēļa. M. Pastare, Sākumskolas MK
11.  novembris Lāčplēša dienai veltīts pasākums ,, Melnās kafijas vakars’’. Kultūras un sabiedriskā darba komisija
14. novembris Spēle ,, Es mīlu Tevi, Latvija!’’ I.Ločmele
15. novembris Pasākums ,,Svētki Latvijai’’. SP, klašu audzinātāji
22. novembris Vakarēšana Vārkavā. H. Ērgle, R. Andiņa
2. decembris 1. adventes svecītes iedegšana 9. klase
5. decembris Pēcpusdiena”L. Briedim -70”. M.Pastare, A.Upeniece
9. decembris 2. adventes svecītes iedegšana 11. klase
9. – 13. decembris  Izstāde ,,Ziemassvētku apsveikumu vēsture’’. M. Pastare,

klašu audzinātāji

16. decembris 3. adventes svecītes iedegšana 11. klase
decembris Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība (5., 6. kl.) M. Pastare, latviešu valodas skolotāji
16. – 19. decembris Labdarības akcija

,, Ziemassvētki visiem’’.

Klašu audzinātāji, klašu kolektīvi
20. decembris Svētrīts. Kultūras un sabiedriskā darba komisija,SP
20. decembris Ziemassvētku pasākums”Ziemassvētki nāk”

1. – 7. klasēm.

A.Spūle, klašu audzinātāji
20. decembris Ziemassvētku pasākums 8. – 12. klasēm. I.Lazdāne, klašu audzinātāji
20. janvāris Barikāžu dienai veltīts pasākums. I. Kivleniece

S. Lazdāne

janvāris Pasākums ,,Fr. Bārdam – 140.’’ M. Pastare, A.Upeniece
janvāris Pasākums”P. Bārdai – 130.” M. Pastare, A. Upeniece
janvāris – aprīlis Krustvārdu mīklu maratons ,,Lielais gudrinieks’’. M. Pastare
12. februāris Ēnu diena. Klašu audzinātāji
februāris Zinātniskā konference ,,Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana’’. S. Lazdāne
februāris Pasākums 1. – 7. klasei ,,Drošs internets.’’ M. Pastare
februāris ,,Vārkavas balvas’’ izcīņa vieglatlētikas trīscīņā. S. Stankevičs

A. Isajevs

februāris Novada atklātais ziemas čempionāts tenisā. S. Stankevičs

A. Isajevs

februāris Zīmējumu konkurss”Jautrā Meteņdiena.” M. Pastare, klašu audzinātāji
6. marts Žetonu un “Pogu” vakars. I.Ločmele, K. Pauniņa
marts Putnu dienas. L. Kancāne
marts Novada atklātais ziemas čempionāts volejbolā. S. Stankevičs

A. Isajevs

marts Novada atklātais čempionāts novusā. S. Stankevičs

A. Isajevs

marts – aprīlis Projekta ,,Bērnu žūrija’’ noslēguma pasākumi pa vecuma grupām. M. Pastare
1. – 8. aprīlis Zīmējumu konkurss ,,Skaistākā Lieldienu ola. ’’ M. Pastare, priekšmetu skolotāji
14. aprīlis Jautrās Lieldienas. E. Lāce
aprīlis Labo darbu nedēļa. S. Stankeviča, H. Ērgle
aprīlis Pasākums ,,M. Rungulim – 70.’’ M. Pastare, A. Upeniece
aprīlis Sacensības ,,Orientēšanās telpās’’ (7. – 12. kl.) S. Stankevičs
aprīlis Pavasara kross. A. Isajevs

S. Stankevičs

30. aprīlis ,,Baltā’’ galdauta svētki. Klašu audzinātāji
8. maijs Mātes un starptautiskajai ģimenes dienai veltītais koncerts. K. Pauniņa
15. maijs Pēdējā zvana diena. I. Ločmele, K. Pauniņa
24. maijs 4. klases atvadas no sākumskolas. H. Ērgle
maijs Pasākums pirmsskolas bērniem ,,Ieskats grāmatu pasaulē’’. M. Pastare
maijs Krustvārdu mīklu maratons ,,Lielais gudrinieks’’- klātienes konkurss. M. Pastare
29. maijs Skolas Goda svētki Skolas vadība
13. jūnijs 9. klases izlaidums K. Pauniņa
13. jūnijs 12. klases izlaidums I. Ločmele