Vārkavas vidusskolas pasākumu plāns 2021./2022. m. g .

Laiks Pasākums Atbildīgais
1. septembris Zinību diena. Skolas vadība, A.Isajevs
6. septembris Nodarbība ,,Pirmklasnieks un bibliotēka’’ M. Pastare
6. – 10. septembris Rudens ziedu paklāju izstāde”Krāsainie lietussargi”. Klašu audzinātāji
10. septembris Vārkavas bezceļi 2021. S. Stankevičs, A. Isajevs
14. – 16. septembris Sēņu izstāde”Mežs ienāk skolā.” 1.- 6. klašu audzinātāji
9. septembris Dzejas dienu pasākums Vārkavas parkā. M. Pastare, A. Upeniece
19. septembris Vārkavas novada 12. atklātais čempionāts vieglatlētikā. S. Stankevičs, A. Isajevs
23. septembris Rudens kross. S. Stankevičs, A. Isajevs
29. septembris Pasākums”Miķelītis – bagāts vīrs.” R. Andiņa, H. Ērgle
27. septembris – 1.oktobris Labdarības akcija “Dāvā prieku līdzcilvēkiem!” Klašu audzinātāji
septembris- decembris Darbs pie projekta ,,Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija’’. S. Stankeviča,

A. Upeniece

1. oktobris Svētki  skolotājiem. 12. klase, I.Dambīte – Lazdāne
4. – 8. oktobris Labo darbu nedēļa. Klašu audzinātāji, klašu kolektīvi
11. -15. oktobris Karjeras nedēļa. Nodarbību cikls “IKT tavai karjerai” Klašu audzinātāji, klašu kolektīvi
29. oktobris Stāstnieku konkurss ”Teci, teci, valodiņa!” H. Ērgle, A. Upeniece
11.  novembris Lāčplēša dienai veltīts pasākums ,, Melnās kafijas vakars’’. Kultūras un sabiedriskā darba komisija
15. – 21. novembris Ziemeļvalstu literatūras nedēļa. A.Upeniece, Sākumskolas MK
17. novembris ,,Svētki Latvijai’’.(Video sveiciens) SP, klašu audzinātāji
26. novembris Vakarēšana Vārkavā. H. Ērgle, R. Andiņa
29. novembris 1. adventes svecītes iedegšana.(video) 7. klase
6. decembris 2. adventes svecītes iedegšana.(video) 8. klase
13. decembris 3. adventes svecītes iedegšana.(video) 9. klase
13. – 17. decembris Labdarības akcija ,,Ziemassvētki visiem’’. Klašu audzinātāji, klašu kolektīvi
20. decembris 4. adventes svecītes iedegšana.(video) 12. klase
21. decembris Pasākums”Ziemas saulgriežus gaidot.” 7., 12. klase, klašu audzinātāji
20. janvāris Barikāžu dienai veltīts pasākums.  

S. Lazdāne

februāris Novada atklātais ziemas čempionāts volejbolā. S. Stankevičs,A. Isajevs
februāris Ēnu diena. Klašu audzinātāji
februāris Zinātniskā konference ,,Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana’’. S. Lazdāne
februāris Pasākums 1. – 7. klasei ,,Drošs internets.’’ A. Upeniece
februāris ,,Vārkavas balvas’’ izcīņa vieglatlētikas trīscīņā. S. Stankevičs, A. Isajevs
februāris Zīmējumu konkurss” Jautrā Meteņdiena ” A. Upeniece, klašu audzinātāji
marts Žetonu  vakars. I.Dambīte – Lazdāne
marts “Pogu” vakars. A.Spūle
marts Novada atklātais ziemas čempionāts tenisā, novusā. S. Stankevičs, A. Isajevs
marts – aprīlis Projekta ,,Bērnu žūrija’’ noslēguma pasākumi pa vecuma grupām. A. Upeniece
4. – 8.aprīlis Mākslas dienas. I.Ločmele
19. aprīlis Jautrās Lieldienas. L. Kancāne
aprīlis Labo darbu nedēļa. S. Stankeviča, H. Ērgle
aprīlis Pavasara kross. A. Isajevs, S. Stankevičs
3. maijs ,,Baltā’’ galdauta svētki. Klašu audzinātāji
6. maijs Mātes un starptautiskajai ģimenes dienai veltītais koncerts. K. Pauniņa
maijs Pēdējā zvana diena. A.Spūle, S.I.Dambīte – Lazdāne
maijs 4. klases atvadas no sākumskolas. L.Kancāne
maijs Pasākums,,Danci vedu.” E. Lāce
maijs Pasākums pirmsskolas bērniem ,,Ieskats grāmatu pasaulē’’. A.Upeniece
31. maijs Skolas Goda svētki Skolas vadība
jūnijs 9. klases izlaidums A. Spūle
jūnijs 12. klases izlaidums I.Dambīte – Lazdāne

 

 

Sastādīja: H. Ērgle / Kl. audz. MK vadītāja