Vārkavas vidusskolas pasākumu plāns 2020./2021. m. g .

Laiks Pasākums Atbildīgais
1. septembris Zinību diena. Skolas vadība, S.Stankevičs
4. septembris Filmas”Acis man zilas, zaļas”noskatīšanās. (Tikšanās ar filmas režisoru un scenogrāfu.) Skolas vadība
7. septembris Nodarbība ,,Pirmklasnieks un bibliotēka’’ M. Pastare
8. – 11. septembris Rudens ziedu paklāju izstāde”Vārkavas vidusskolai  – 100”. Klašu audzinātāji
11. septembris Vārkavas bezceļi 2020. S. Stankevičs, A. Isajevs
14. – 16.septembris Sēņu izstāde”Mežs ienāk skolā.” H. Ērgle
16. septembris Dzejas dienu pasākums Vārkavas parkā. M. Pastare, A. Upeniece
septembris Rudens kross. S. Stankevičs, A. Isajevs
14. – 18. septembris Olimpiskie apļi (Veltījums skolas 100gadei.) Klašu audzinātāji, sporta skolotāji
18. septembris Olimpiskā diena. Klašu audzinātāji, sporta skolotāji
19. septembris Vārkavas novada 12.atklātais čempionāts vieglatlētikā. S. Stankevičs, A. Isajevs
21. – 23. septembris Izstāde”Dārzeņi, augļi, ogas manā dārzā.” H.Ērgle
28. septembris Miķeļdienas gadatirgus. R. Andiņa, H. Ērgle
septembris- decembris Darbs pie projekta ,,Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija’’. M. Pastare, S. Stankeviča, A. Upeniece
2. oktobris Svētki  skolotājiem(video sveiciens). 12. klase, S. Stankevičs
5. – 11. oktobris Labo darbu nedēļa. Klašu audzinātāji, klašu kolektīvi
26. -30. oktobris Karjeras nedēļa.Nodarbību cikls”Tavai karjerai”. Klašu audzinātāji, klašu kolektīvi
30. oktobris Stāstnieku konkurss ”Teci, teci, valodiņa!” H. Ērgle, M. Pastare
9. – 13. novembris Izstāde”Vārkavas vidusskolas vēsture fotogrāfijās.” Klašu audzinātāju MK, M.Pastare
9. – 15.novembris Ziemeļvalstu literatūras nedēļa. M. Pastare, Sākumskolas MK
11.  novembris Lāčplēša dienai veltīts pasākums ,, Melnās kafijas vakars’’. Kultūras un sabiedriskā darba komisija
17. novembris ,,Svētki Latvijai’’(video sveiciens). SP, klašu audzinātāji
27. novembris Vakarēšana Vārkavā. H. Ērgle, R. Andiņa
30. novembris 1. adventes svecītes iedegšana(video) 8. klase
7. decembris 2. adventes svecītes iedegšana(video) 9. klase
decembris Pēcpusdiena”Z. Ērglei  -100”. M.Pastare, A.Upeniece
14. decembris 3. adventes svecītes iedegšana(video) 11. klase
14. – 18. decembris Labdarības akcija ,,Ziemassvētki visiem’’. Klašu audzinātāji, klašu kolektīvi
14. decembris Ziemassvētku tirdziņš. Kultūras un sabiedriskā darba komisija, SP
18. decembris Pasākums”Ziemas saulgriežus gaidot.” 7., 12. klase, klašu audzinātāji
20. janvāris Barikāžu dienai veltīts pasākums. I. Kivleniece

S. Lazdāne

februāris Novada atklātais ziemas čempionāts volejbolā. S. Stankevičs,A. Isajevs
februāris Ēnu diena. Klašu audzinātāji
februāris Zinātniskā konference ,,Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana’’. S. Lazdāne
februāris Pasākums 1. – 7. klasei ,,Drošs internets.’’ M. Pastare
februāris ,,Vārkavas balvas’’ izcīņa vieglatlētikas trīscīņā. S. Stankevičs, A. Isajevs
februāris Zīmējumu konkurss” Jautrā Meteņdiena ” M. Pastare, klašu audzinātāji
marts Žetonu  vakars. S. Stankevičs
marts “Pogu” vakars. I. Ločmele
marts Novada atklātais ziemas čempionāts tenisā, novusā. S. Stankevičs, A. Isajevs
marts – aprīlis Projekta ,,Bērnu žūrija’’ noslēguma pasākumi pa vecuma grupām. M. Pastare
6. aprīlis Jautrās Lieldienas. L. Kancāne
`12. – 16. aprīlis Mākslas dienas. A.Spūle
aprīlis Labo darbu nedēļa. S. Stankeviča, H. Ērgle
aprīlis Spēle dabā ,,Vārkavas novada vietas un skolas stāsti.’’(7. – 12. kl.) I.Ločmele, A. Isajevs, Dabas skola
aprīlis Pavasara kross. A. Isajevs, S. Stankevičs
23. aprīlis Pavasara tirdziņš.(Jurģu gadatirgus) S.Stankeviča, A. Spūle
3. maijs ,,Baltā’’ galdauta svētki. Klašu audzinātāji
7. maijs Mātes un starptautiskajai ģimenes dienai veltītais koncerts. K. Pauniņa
14. maijs Pēdējā zvana diena. I. Ločmele, S.Stankevičs
maijs 4. klases atvadas no sākumskolas. R. Andiņa
maijs Pieci gadi danci vedu. E. Lāce
maijs Pasākums pirmsskolas bērniem ,,Ieskats grāmatu pasaulē’’. M. Pastare
28. maijs Skolas Goda svētki Skolas vadība
jūnijs 9. klases izlaidums I. Ločmele
jūnijs 12. klases izlaidums S.Stankevičs

Sastādīja: H. Ērgle, Kl. audz. MK vadītāja