ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

darbaplans-rotated