Vārkavas pamatskola īsteno šādas izglītības programmas:

  • pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111);
  • pamatizglītības programmu (kods 21011111);
  • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem  (kods 21015611)