Vārkavas vidusskolas tradīcijas

 • Zinību diena
 • Dzejas dienas
 • Skrējiens “Bezceļi”
 • Ziedu paklāja veidošana
 • Skolotāju diena
 • Mārtiņdiena
 • Miķeļdienas gadatirgus
 • Melnās kafijas vakars
 • Skolas logu izgaismošana
 • Valsts svētku svinēšana
 • Novada nozīmīgāko vietu izgaismošana
 • Vakarēšana Vārkavā
 • Labdarības akcija “Ziemassvētki visiem”
 • Ziemassvētku sarīkojums
 • Vārkavas balvas izcīņa
 • Žetonu vakars
 • Meteņdiena
 • Valentīndiena
 • Jurģu dienas gadatirgus
 • Pēdējais zvans
 • Māmiņu diena
 • Skolas goda svētki
 • klases izlaidums
 • klases atvadas no skolas
 • Skolas salidojums