Realizēts projekts ,, Tautas tērpu iegāde Vārkavas vidusskolas skolēnu deju kolektīvam”

Vārkavas novadā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma ,,Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros līdzfinansēts projekts Nr. 19-03-AL21-A019.2205-000005 ,,Tautas tērpu iegāde Vārkavas vidusskolas skolēnu deju kolektīvam”, kas atbalstīts biedrības “Preiļu rajona partnerība” izsludinātajā LEADER projektu konkursā. Par projekta finansējumu tika izgatavoti 12 tautas tērpu komplekti meitenēm, t.i. – Viduslatgales novadu vilnas austi tautas tērpu brunči, meiteņu vestes, uz sarkana vilnas tūka pamata ar krāsainām pērlītēm izšūti vainadziņi, balta linu auduma meiteņu garie krekli, vilnas dziju celos austas tautiskās jostas pēc Latgales paraugiem, melhiora kreklu saktas un pastalas. Puišiem tika izgatavoti 12 tautas tērpu komplekti, t.i. –… Lasīt tālāk

Continue Reading