Vārkavas vidusskolas interešu izglītības, fakultatīvo, mākslinieciskās pašdarbības nodarbību grafiks 2020./2021. mācību gadam.

Nodarbība Klašu grupa Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Vadītājs
Skatuves runa 2.,3., 5.,8.,9.,11.kl 14.20.-15.00. 14.20.-15.00. Kristīne Pauniņa
Kokapstrāde 5., 9.kl. 15.05.-15.45. Mindaugas Bitinas
Jaunie satiksmes dalībnieki 4., 5. kl. 08.10.-08.50.

15.05.-15.45.

Mindaugas Bitinas
„Dabas skola” 6.,7.,9. kl.. 15.05.-15.45. 15.05.-15.45. Ingrīda Ločmele
„Līderības skola”

 

6.-12.kl.

 

08.10.-08.50.

 

 

08.10.-08.50.

 

Silvija Stankeviča
„Mediju pulciņš” 8.-12. kl. 08.10.-08.50.

 

08.10.-08.50.

 

Silvija Stankeviča
5.- 9.kl. meiteņu ansamblis 5.-9. kl. 08.10.-08.50.

 

08.10.-08.50.

 

Romualds Kairāns
11.-12. kl. meiteņu ansamblis 11.-12.kl. 08.10.-08.50. Romualds Kairāns
„Vālodzīte” 1.- 8., 12.kl.

 

15.05.-15.45. 15.05.-15.45. Romualds Kairāns
Koris(F) 3.,4.kl.

1.,2.kl.

13.30.-14.10.

14.20.-15.00.

Romualds Kairāns
„Vālodzīte” 1.-6.kl. 08.10.-08.50.

 

08.10.-08.50.

 

Helēna Ērgle
„Jaunie pavāri” 7.-12..kl. 15.05.-15.45.

15.50.-16.30.

Astrīda Spūle
„No idejas līdz biznesam” 4.,5.,7.,8.,9.kl. 15.05.-15.45.

15.50.-16.30.

Astrīda Spūle
Sporta pulciņš 11.,12. kl. 16.00.-16.40. Stanislavs Stankevičs
Angļu valodas pulciņš pirmsskola-6 gadi 10.40.-11.20 Kristīne Pauniņa
Tautu dejas:

1. grupa,

2. grupa,

3. grupa

 

1.-2.kl.

2.,3.,4. kl.

4.,5. kl.

 

12.40.-13.-20

13.30.-14.10.

14.20.-15.00.

 

 

14.20.-15.00.

 

 

 

14.20.-15.00.

 

 

Elizabete Lāce

 

Datorika(F) 1.kl.

2.kl.

3.kl.

 

 

14.20.-15.00.

 

14.20.-15.00.

12.40.-13.20.

 

 

Silvija Vingre

 

Krievu val.(F) 6.kl. 14.20.-15.00. Jevģēnija Gedroic-Juraga
*Robotikas pulciņš:

1.grupa,

2.grupa

3.grupa

 

1.kl.

3.,4. kl.

2. kl.

 

14.20.-15.00.

15.05.- 15.45.

 

 

 

13.30.-14.10.

 

Ainārs Dudarjonoks

**Šova dejas pirmsskola

1.kl.

2.kl.

3.kl.

4.kl.

11.30.-12.20.

13..30.14.10.

12.40.-13.20.

 

14.20.-15.00

 

12.40.-13.20.

 

 

13.30.-14.10

 

 

Oksana Kitajeva

*-SAM832 Ārpusstundu pasākums;

**-

 

Direkt. vietn. izglītības jomā: Sandra Lazdāne