Interešu izglītības programmu piedāvājums
Vārkavas vidusskolā
2018./ 19.m. g.

Pulciņa nosaukums Klase Nodarbību laiks Nodarbību vieta
Meiteņu vokālais ansamblis (vada Romualds Kairāns) 10.-12. Otrdiena
16.00-16.40
65. kabinets
Meiteņu vokālais ansamblis(vada Romualds Kairāns) 5.-9. Otrdiena
8.20-9.00
Ceturtdiena
8.20-9.00
65. kabinets
Folkloras kopa “Vālodzīte”(vada Romualds Kairāns) 1.-10 Ceturtdiena
15.10-16.40
65. kabinets
Tautas dejas (vada Elizabete Lāce) 1.-4.

2.-3.

Trešdiena
12.40-14.10
Piektdiena
12.40-14.10
Aktu zāle
Bibliotēkas pulciņš (vada Melita Pastare) 2. Otrdiena
14.20-15.00
bibliotēka
Skatuves runas pulciņš (vada Kristīne Pauniņa) 7.-12. Pirmdiena
15.10-15.50
66. kabinets
Dabas skola (vada Ingrīda Ločmele) 10.-12. Pirmdiena
15.10-15.50
Otrdiena
8.10-8.50
Ceturtdiena
8.10-8.50
51. kabinets
Kokapstrāde (vada Mindaugas Bitinas) 5.-6. Pirmdiena
14.20-15.50
2. kabinets
Jaunie satiksmes dalībnieki (vada Mindaugas Bitinas) 5. Otrdiena
15.10-15.50
2. kabinets vai datorklase
Sporta pulciņš (vada Staņislavs Stankevičs) 11., 12 Pirmdiena
18.00-18.40
Sporta zāle vai stadions
Līderības skola (vada Silvija Stankeviča) 8.-12.

5.-7.

Pirmdiena
15.10-15.50
Otrdiena
8.10- 8.50
70. kabinets
Rokdarbu pulciņš (vada Ilze Lazdāne) 2. Pirmdiena
14.20-15.00
2. kabinets
Noformētāji (vada Ilze Lazdāne) 5.-6.;10 Otrdiena
14.20-15.50
2. kabinets
Origami (vada Faina Timošenko) 5.-6.;11 Trešdiena
15.10-15.50
71. kabinets
Pulciņš “Vālodzīte” (vada Helēna Ērgle) 2.-4., 8., 10 Trešdiena
8.10-8.50
Piektdiena
8.10-8.50
36. kabinets
Mediju pulciņš (vada Helēna Ērgle) 8.-12. Trešdiena
14.20-15.00
36. kabinets
Robotika (vada Silvija Vingre) 7. Trešdiena
14.20-15.00
54. kabinets
Robotika (vada Silvija Vingre) 5., 6 Ceturtdiena
14.20-15.00
54. kabinets