Vārkavas vidusskolas interešu izglītības, fakultatīvo, mākslinieciskās pašdarbības nodarbību grafiks 2020./2021. mācību gadam.

Nodarbība Klašu grupa Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Vadītājs
Skatuves runa 2.,3., 5.,8.,9.,11.kl 14.20.-15.00. 14.20.-15.00. Kristīne Pauniņa
Kokapstrāde 5., 9.kl. 15.05.-15.45. Mindaugas Bitinas
Jaunie satiksmes dalībnieki 4., 5. kl. 08.10.-08.50.

15.05.-15.45.

Mindaugas Bitinas
„Dabas skola” 6.,7.,9. kl.. 15.05.-15.45. 15.05.-15.45. Ingrīda Ločmele
„Līderības skola”

 

6.-12.kl.

 

08.10.-08.50.

 

 

08.10.-08.50.

 

Silvija Stankeviča
„Mediju pulciņš” 8.-12. kl. 08.10.-08.50.

 

08.10.-08.50.

 

Silvija Stankeviča
5.- 9.kl. meiteņu ansamblis 5.-9. kl. 08.10.-08.50.

 

08.10.-08.50.

 

Romualds Kairāns
11.-12. kl. meiteņu ansamblis 11.-12.kl. 08.10.-08.50. Romualds Kairāns
„Vālodzīte” 1.- 8., 12.kl.

 

15.05.-15.45. 15.05.-15.45. Romualds Kairāns
Koris(F) 3.,4.kl.

1.,2.kl.

13.30.-14.10.

14.20.-15.00.

Romualds Kairāns
„Vālodzīte” 1.-6.kl. 08.10.-08.50.

 

08.10.-08.50.

 

Helēna Ērgle
„Jaunie pavāri” 7.-12..kl. 15.05.-15.45.

15.50.-16.30.

Astrīda Spūle
„No idejas līdz biznesam” 4.,5.,7.,8.,9.kl. 15.05.-15.45.

15.50.-16.30.

Astrīda Spūle
Sporta pulciņš 11.,12. kl. 16.00.-16.40. Stanislavs Stankevičs
Angļu valodas pulciņš pirmsskola-6 gadi 10.40.-11.20 Kristīne Pauniņa
Tautu dejas:

1. grupa,

2. grupa,

3. grupa

 

1.-2.kl.

2.,3.,4. kl.

4.,5. kl.

 

12.40.-13.-20

13.30.-14.10.

14.20.-15.00.

 

 

14.20.-15.00.

 

 

 

14.20.-15.00.

 

 

Elizabete Lāce

 

Datorika(F) 1.kl.

2.kl.

3.kl.

 

 

14.20.-15.00.

 

14.20.-15.00.

12.40.-13.20.

 

 

Silvija Vingre

 

Krievu val.(F) 6.kl. 14.20.-15.00. Jevģēnija Gedroic-Juraga
*Robotikas pulciņš:

1.grupa,

2.grupa

3.grupa

 

1.kl.

3.,4. kl.

2. kl.

 

14.20.-15.00.

15.05.- 15.45.

 

 

 

13.30.-14.10.

 

Ainārs Dudarjonoks

**Šova dejas pirmsskola

1.kl.

2.kl.

3.kl.

4.kl.

11.30.-12.20.

13..30.14.10.

12.40.-13.20.

 

14.20.-15.00

 

12.40.-13.20.

 

 

13.30.-14.10

 

 

Oksana Kitajeva

*-SAM832 Ārpusstundu pasākums;

**-

 

Direkt. vietn. izglītības jomā: Sandra Lazdāne

Joma Kods Apakšjoma Programmas nosaukums Mērķauditorija Grupu skaits Stundu skaits Dalībnieku skaits Īstenošanas vieta Pedagoga vārds, uzvārds Kontakinformācija – tālrunis Kontakinformācija – e-pasts
AK010102 Kori. 1.-4.klašu koris 1.-4.klašu koris 1. – 4. kl. 1 2 39 Vārkavas vidusskola Romualds Kairāns 26794622 romis1982@inbox.lv
AK010203 Vokālais ansamblis. 5.-9.klašu vokālais ansamblis Vokālais meiteņu ansamblis 5. , 9. kl. 1 1 9 Vārkavas vidusskola Romualds Kairāns 26794622 romis1982@inbox.lv
AK020102 Tautas deja.1.-2.klases tautas deju kolektīvs Tautas dejas 1.,2.kl. 1 2 22 Vārkavas vidusskola Elizabete Lāce 29193178 elza31@inbox.lv
AK030700 Kokapstrāde Kokapstrādes pulciņš 5. , 7. , 8. kl. 1 1 9 Vārkavas vidusskola Mindaugas Bitinas 29444503 mindaugs40@inbox.lv
AK040600 Skatuves runa Skatuves runa 2. – 9. kl., 12. kl. 1 2 26 Vārkavas vidusskola Kristīne Pauniņa 29973684 kitapau@inbox.lv
AK060100 Folkloras kopa Folkloras kopa “Vālodzīte” 1. – 7. kl. , 9. kl. 1 3 35 Vārkavas vidusskola Helēna Ērgle, Romualds Kairāns 29822277, 26794622 helena.ergle@inbox.lv; romis1982@inbox.lv
AV000900 Vides aizsardzība Dabas skola 5. kl. 1 1 8 Vārkavas vidusskola Ingrīda Ločmele 26083371 in-cuks@inbox.lv
AS020100 Vieglatlētika Vieglatlētika 5., 7., 8. kl., 12. kl. 1 1 13 Vārkavas vidusskola Staņislavs Stankevičs 29641392 stankevics@inbox.lv
AC000900 Jauniešu radošās iniciatīvu grupas. Līderības skola 5. – 9. kl., 12. kl. 1 1 12 Vārkavas vidusskola Silvija Stankeviča 28326947 silvija.stankevica@inbox.lv
AC000900 Jauniešu radošās iniciatīvu grupas. No idejas līdz biznesam 5., 7., 8. kl. 1 1 11 Vārkavas vidusskola Astrīda Spūle 20335885 mazuci@inbox.lv
AC000800 Literārā jaunrade Mediju pulciņš 6. ,  8., 9. kl. 1 1 10 Vārkavas vidusskola Silvija Stankeviča 28326947 silvija.stankevica@inbox.lv
AC001600 Jaunie satiksmes dalībnieki Jaunie satiksmes dalībnieki 5. kl. 1 1 8 Vārkavas vidusskola Mindaugas Bitinas 29444503 mindaugs40@inbox.lv
AC009999 Citas Jauno pavāru pulciņš 4., 5., 7. kl. 1 1 16 Vārkavas vidusskola Astrīda Spūle 20335885 mazuci@inbox.lv
AK020102 Tautas deja.3.-4.klases tautas deju kolektīvs Tautas dejas 3.,4.kl. 1 2 23 Vārkavas vidusskola Elizabete Lāce 29193178 elza31@inbox.lv
AK020102 Tautas deja.5.-6.klases tautas deju kolektīvs Tautas dejas 5.,6.kl. 1 1 10 Vārkavas vidusskola Elizabete Lāce 29193178 elza31@inbox.lv