Realizēts projekts ,, Tautas tērpu iegāde Vārkavas vidusskolas skolēnu deju kolektīvam”

Vārkavas novadā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma ,,Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros līdzfinansēts projekts Nr. 19-03-AL21-A019.2205-000005 ,,Tautas tērpu iegāde Vārkavas vidusskolas skolēnu deju kolektīvam”, kas atbalstīts biedrības “Preiļu rajona partnerība” izsludinātajā LEADER projektu konkursā. Par projekta finansējumu tika izgatavoti 12 tautas tērpu komplekti meitenēm, t.i. – Viduslatgales novadu vilnas austi tautas tērpu brunči, meiteņu vestes, uz sarkana vilnas tūka pamata ar krāsainām pērlītēm izšūti vainadziņi, balta linu auduma meiteņu garie krekli, vilnas dziju celos austas tautiskās jostas pēc Latgales paraugiem, melhiora kreklu saktas un pastalas. Puišiem tika izgatavoti 12 tautas tērpu komplekti, t.i. –… Lasīt tālāk

Continue Reading

1. septembris Vārkavas vidusskolā

Vārkavas vidusskolā iesācies jaunais mācību gads. Pēc ilgas neredzēšanās 1. septembrī skola atkal varēja satikt smaidīgus un atpūtušos skolēnus. Svinīgais brīdis šogad notika skolas stadionā. Zinību dienu pēdējo reizi šai skolā, kā ierasts, aizvadīja 12. klase. Daudz priecīgāki un satraucošāki svētki bija 1. klasei, kuri uzsāka savas mācību gaitas lielajā un vēl nezināmajā skolā. Visai skolas saimei uzmundrinošas runas, vēlējumus un sveicienus teica skolas direktore Inta Kivleniece, Vārkavas novada domes priekšsēdētāja A. Brakovska, skolēnu parlamenta prezidente Sigita Stivriška un vecāku padomes priekšsēdētāja D. Upeniece. Asprātīgu un īpašu sveicienu, atgādinot par drošības pasākumu ievērošanu skolā, bija sagatavojuši Gudrinieks un Ārsts. Pēc svinīgā brīža skolēni devās uz klases audzinātāja stundu, bet vecāki… Lasīt tālāk

Continue Reading

Augustā Vārkavas vidusskolas pedagogi izglītojās.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros izglītojamiem tiek sniegts atbalsts ar mērķi samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus Latvijas izglītības iestādēs. Lai nodrošinātu atbalstu PMP prevencijas sistēmas izveidei un pilnveidotu profesionālās kompetences attīstības bāzi darbā ar PMP riska grupu, tika nodrošinātas darbnīcas arī Vārkavas vidusskolas pegagogiem.

Continue Reading

Plānotie pulciņi interešu izglītībā Vārkavas vidusskolā 2020./2021.m.g.

Plānotie pulciņi interešu izglītībā Vārkavas vidusskolā 2020./2021.m.g. Pulciņa nosaukums Skolotājs Piezīmes Folkloras kopa “Vālodzīte” Romualds Kairāns Meiteņu vokālais ansamblis(5.-9.kl.) Romualds Kairāns Kokapstrādes pulciņš Mindaugas Bitinas Jauno satiksmes dalībnieku pulciņš Mindaugas Bitinas ‘’Vālodzītes’’ Helēna Ērgle Noformēšanas pulciņš Astrīda Spūle No idejas līdz biznesam(4.-9.kl.) Astrīda Spūle Sporta pulciņš Staņislavs Stankevičs Robotikas pulciņš Ainārs Dudarjonoks Dabasskolas pulciņš Ingrīda Ločmele Mediju pulciņš Silvija Stankeviča Līderības skola Silvija Stankeviča Skatuves runas pulciņš Kristīne Pauniņa Tautas deju pulciņš(1.-2.kl.) Elizabete Lāce Tautas deju pulciņš(3.-4.kl.) Elizabete Lāce Tautas deju pulciņš(4.-5.kl.) Elizabete Lāce Vizuālās mākslas pulciņš Astrīda Spūle Zēnu vokālais ansamblis Romualds Kairāns Šova deju pulciņš Oksana Kitajeva Tenisa pulciņš Anatolijs Isajevs

Continue Reading

Vārkavas vidusskolas skolēnu autobusu maršruti 2020./2021.m.g.

Vārkavas novada skolēnu autobusu maršruta Nr.1 saraksts ( šoferis Aivars Dambītis, t. 29409820) ( Vanagi – Vecvārkava) Skolēni uz skolu 7:50 Melnā zeme 8:00 Vanagi 8:04 Sķiļteri 8:08 Mačāni 8:15 Zabludnīki 8:20 Vārkavas vidusskola 8:25 Brakovski 8:30 Krustceles 8:35 Stabulnieki 8:40 Kaļvi 8:43 Berezovka 8:50 Vārkavas vidusskola Vārkavas novada skolēnu autobusu maršruta Nr.1a saraksts ( šoferis Aivars Dambītis, t. 29409820) (Vecvārkava – Vanagi) Skolēni no skolas 15:45 Vārkavas vidusskola 15:50 Brakovski 15:53 Berezovka 16:05 Vārkavas vidusskola 16:10 Zabludnīki 16:15 Mačāni 16:20 Melnā zeme 16:30 Šķiļteri 16:35 Vanagi Vārkavas novada skolēnu autobusu maršruta Nr.2 saraksts ( Bērzupes – Rimicāni – Vecvārkava – Rimicāni) ( šoferis Andris Jakimovs, t. 29501967) Skolēni uz… Lasīt tālāk

Continue Reading