2020./2021.m.g. ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”(8.3.2.2./16/I/001)  pasākumu plāns

 nodarbību laiki

Robotikas nodarbības 1. – 9.kl.

Nodarbību laiki: pirmdien: plkst.14.20 -15.45; trešdien: plkst.15.05 -15.45

Nodarbības vada: Ainārs Dudarjonoks

 

Konsultācijas matemātikas un dabaszinību cikla priekšmetos

Nodarbību laiki: otrdien: plkst. 8.15 – 8.55 un plkst.15.00 -15.40

Nodarbības vada: Silvija Vingre

 

Pagarinātās dienas grupas skolotāja palīgs

Nodarbību laiki: otrdien: 14.20 -15.00; piektdien:15.10 -15.50

Nodarbības vada: Jevģēnija  Gedroic-Juraga

 

Konsultācijas matemātikas un dabaszinību cikla priekšmetos

Nodarbību laiki: otrdien: 8.15 – 8.55; trešdien: 13.20 -15.50

Nodarbības vada: Ingrīda Ločmele

 

Konsultācijas matemātikas un dabaszinību cikla priekšmetos

Nodarbību laiki: trešdien: 15.05 -15.45

Nodarbības vada: Ludmila Skačkova


 Projekts ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”(8.3.2.2./16/I/001)

Vārkavas vidusskola ir to  skolu skaitā, kuras turpina realizēt projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” – turpmāk APP. Skolā jau trešo gadu tiek piedāvātas dažādas aktivitātes, kuras būs domātas gan sākumskolas skolēniem veiksmīgākai individuālās pieejas realizēšanai, gan arī 5.-9.klašu skolēniem zināšanu padziļināšanai  STEM mācību priekšmetu  jomās. Liels atbalsts  ir informācijas tehnoloģiju laborants,kurš nodrošinās iespēju skolēniem darboties datorklasē pēc stundām. Šogad projekts atsācis  darbību no oktobra.

Šajā mācību gadā skola piedāvās dažādus projekta pasākumus, t.sk. mācību vizītes uz DU  un papildus nodarbības STEM jomas mācību priekšmetos gan darbam ar talantīgiem skolēniem, gan tiem, kuriem ir mācīšanās grūtības. Tāpat būs 1 ārpakalpojumu programma-  programmēšanā un elektronikāl.(lasīt zemāk 2019./2020.m.g.plānā)

Sagatavoja projekta koordinatore I.Kivleniece


2019./2020.m.g. ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”(8.3.2.2./16/I/001)  pasākumu plāns

Tehnoloģiju gads.

Interešu izglītība “Programmēšana un elektronika”

6.-12. klase biedrība”Tehnis-kās izglītības un jaunrades skola” Piektdienās

2 reizes mēnesī

(pasākums sākas ar  novembri)

no plkst.15:00-19:00
Tehnoloģiju gads. Laborants Inga Spuriņa Pirmdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

7.,8.stunda

7.,8.stunda

6.,7.,8. stunda

6.,7.,8. stunda

Robotikas nodarbības 1.-9. klase Ainārs Dudarjonoks Trešdiena

Ceturtdiena

0. stunda

6.,7. stunda

Laboratorijas darbi Daugavpils universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātē 8.-9. klase DU 1 reizi mēnesī

(pasākums sākas ar novembri)

Skolotājs konsultants 5.-9. klase Silvija Vingre

 

Mindaugas Bitinas

Otrdiena

Trešdiena

Trešdiena

7.stunda

8.stunda

7.,8. stunda

Pagarinātās dienas grupas skolotāja palīgs 1.-4. klase Ilze Lazdāne Piektdiena 6.,7.,8. stunda