2019./ 2020. m.g. skolēnu rezultāti mācību priekšmetu olimpiādēs

Vārds Uzvārds Klase Mācību priekšmets Skolotājs Vieta
Andrejs Ločs 11. Angļu valoda  Jekaterina Frolova 2. vieta
    Bioloģija Ingrīda Ločmele 2. vieta
    Fizika Vladislavs Spriņģis 3. vieta
    ES Dabaszinātņu Vladislavs Spriņģis 1. vieta
    Ekonomika Staņislavs Stankevičs 1. vieta
    Matemātika Silvija Vingre 1. vieta
    Ģeogrāfija Staņislavs Stankevičs 2. vieta
Kristians Plots 11. Angļu valoda Jekaterina Frolova 3. vieta
    Bioloģija Ingrīda Ločmele 3. vieta
    Fizika Vladislavs Spriņģis 2. vieta
    ES Dabaszinātņu Ingrīda Ločmele 3. vieta
    Ekonomika Staņislavs Stankevičs 2.  vieta
    Matemātika Silvija Vingre 1. vieta
Sandis Brakovskis 12. Krievu valoda Faina Timošenko 2. vieta
Ernests Lazdāns 8. bioloģija (9.kl.) Ingrīda Ločmele 1. vieta
    fizika (9. kl.) Vladislavs Spriņģis 2. vieta
    valsts bioloģijas olimpiāde (9. kl.) Ingrīda Ločmele 2. vieta
    vēsture (9. kl.) Sandra Lazdāne atzinība
    ķīmija (9.kl.) Ingrīda Ločmele 1, vieta
    matemātika Silvija Vingre 1. vieta
Markuss Soms 5. matemātika Ludmila Skačkova 1. vieta
Mārtiņš Upenieks 5. matemātika Ludmila Skačkova 1. vieta
Ieva Jaunromāne 7. matemātika Silvija Vingre 3. vieta

 

2018./ 2019. m.g. skolēnu rezultāti mācību priekšmetu olimpiādēs

Vārds Uzvārds Klase Mācību priekšmets Skolotājs Vieta
Andrejs Ločs 10. Angļu valoda Inese Lakševica 1. vieta
Bioloģija Ingrīda Ločmele 1.vieta 
Fizika Vladislavs Spriņģis 1. vieta
Matemātika Daina Mikitāne 3. vieta
Ķīmija  Ingrīda Ločmele 3. vieta
ES Dabaszinātņu olimpiāde Ingrīda Ločmele 2. vieta
Kristians Plots 10. Bioloģija Ingrīda Ločmele 3. vieta
Fizika Vladislavs Spriņģis 3. vieta
Matemātika Daina Mikitāne 1.vieta
Ķīmija Ingrīda Ločmele 2. vieta
ES Dabaszinātņu olimpiāde

Ingrīda Ločmele
1. vieta
Santa Ozerska 12. Bioloģija Ingrīda Ločmele atzinība
Dace Plivda 9. Latviešu valoda un literatūra Kristīne Pauniņa 1.vieta
Alise Krūmiņa 5. Matemātika Silvija Vingre 3. vieta
Ernests Lazdāns

7. Matemātika Daina Mikitāne 1. vieta
Latvijas atklātā matemātikas olimpiāde Daina Mikitāne 1. vieta
13. Latgales novada latv. val. un lit. olimpiāde Silvija Stankeviča  atzinība
Sandra Brakovska 7. 13. Latgales novada latv. val. un lit. olimpiāde Silvija Stankeviča atzinība
Rebeka Cimdiņa 10. 13. Latgales novada latv. val. un lit. olimpiāde Silvija Stankeviča 3. vieta
Matīss Sparāns 5. Mājturība un tehnoloģijas Mindaugas Bitinas 3. vieta
 Sindija Edīte Upeniece
Kristians Plots
Andrejs Ločs
10. Latgales novada dabaszinību un matemātikas multidisciplinārā olimpiāde Ingrīda Ločmele
Daina Mikitāne
Vladislavs Spriņģis
2. vieta
Mārtiņš Upenieks
4. matemātika
latviešu valoda
Elizabete Lāce 1. vieta
2. vieta
Markuss Soms


4.


matemātika Elizabete Lāce 1. vieta
latviešu valoda Elizabete Lāce atzinība
Latgales reģiona 16. atklātā matemātikas oliimpiāde Elizabete Lāce atzinība
Ieva Jaunromāne 6. angļu valoda Valentīna Nikolajeva 2. vieta
Kristers Lācis 9. angļu valoda Valentīna Nikolajeva 3. vieta
Sandra Brakovska 7. vizuālā māksla Ilze Lazdāne atzinība

 

2017./ 2018. m.g. skolēnu rezultāti mācību priekšmetu olimpiādēs

Vārds Uzvārds Klase Mācību priekšmets (olimpiādes nosaukums) Skolotājs Vieta
Santa Ozerska 11. Angļu valoda Inese Lakševica atzinība
Bioloģija Ingrīda Ločmele 3. vieta
Andrejs Ločs 9. Bioloģija Ingrīda Ločmele 1.vieta
Vēsture  Inta Kivleniece 2. vieta
Matemātika  Daina Mikitāne 1. vieta
Fizika Aija Apšiniece 2. vieta
Ķīmija Ingrīda Ločmele 2. vieta
Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiāde Ingrīda Ločmele 1. vieta
Austrumlatvijas atklātā fizikas olimpiāde Aija Apšiniece atzinība
Kristians Plots 9. Vēsture Inta Kivleniece 3. vieta
Matemātika Daina Mikitāne 2. vieta
Fizika Aija Apšiniece 2. vieta
Ķīmija Ingrīda Ločmele 2. vieta
Rebeka Cimdiņa 9. Latviešu valoda un literatūra Silvija Stankeviča 2. vieta
Ieva Apšiniece 6. Latgales novada atklātā latviešu valodas un literatūras olimpiāde Silvija Stankeviča 3. vieta
Matemātika Daina Mikitāne 2. vieta
Latgales novada atklātā matemātikas olimpiāde Daina Mikitāne atzinība
Ernests Lazdāns 6. Latgales novada atklātā latviešu valodas un literatūras olimpiāde Silvija Stankeviča atzinība
Matemātika Daina Mikitāne 1. vieta
Latgales novada atklātā matemātikas olimpiāde Daina Mikitāne atzinība
Sandis Brakovskis 10. Krievu valoda (kā svešvaloda) Faina Timošenko 1. vieta
Jānis Jukšs 12. Krievu valoda (kā svešvaloda) Faina Timošenko 2. vieta
Patriks Pākste 7. Matemātika Daina Mikitāne atzinība
Elvis Jaudzems 6. Mājturība un tehnoloģijas Mindaugas Bitinas atzinība
Dita Ruzģe 2. Vizuālā māksla Helēna Ērgle atzinība