Vārkavas vidusskolas skolēniem projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (8.3.2.2./16/I/001) ietvaros ir iespēja apmeklēt robotikas nodarbības.2019.gada 1.februārī tika noslēgts līgums ar biedrību ”Tehniskās izglītības un jaunrades skola” par summu 3900 EUR .Līgumā  paredzētas 10 tikšanās reizes, kurās katrā notiek 3 nodarbības no pkst.15:00 līdz 19:00. Kopā pavisam 30 nodarbības. Skolēni apgūst programmvadāmo robotu uzbūves un darbības pamatprincipus un iegūst prasmes veidot robotu vadības programmu, izmantojot programmēšanas vidi LabVIEW. Nodarbībās tiek izmantoti LEGO Education Mindstroms roboti.

27.aprīlī Maltas daudzfunkcionālajā centrā notika Robotikas čempionāta  Rēzeknes RTA posms, kurā piedalījās arī Vārkavas vidusskolas skolēni LEGO sumo (6.-12.klase) disciplīnā Ernests Lazdāns, Andrejs Ločs un Kristians Plots un Freestyle disciplīnā Nauris Smolenskis, Lauris Pastars, Kristers Lācis. Freestyle disciplīnā komanda ieguva 3.vietu!

 

Share this...