Mūsu skolas skolēni, skolotāji un skolēnu vecāki arī šogad bija iesaistījušies Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektā ”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Projekta laikā katra vecumposma lasītājam vajadzēja izlasīt sev atbilstošās 6 grāmatas. Vēlāk elektroniskā veidā vajadzēja iesniegt arī to izvērtējumu. Skolā tika apbalvoti visi projektā iesaistītie lasītāji, bet kā galvenā balva viņiem bija izglītojošs brauciens pa Latgali.

2019. gada 24. aprīlī 1.- 4. klase un 25. aprīlī 5. – 12. klase, bibliotekāru Melitas un Aldas vadībā, devās ‘’Bērnu žūrijas’’mācību- izziņas ekskursijā uz Rēzeknes novadu. Brauciena dalībnieki apmeklēja Lūznavas muižu un tās apkārtni. Tika uzzināts daudz interesantu notikumu saistībā ar šo muižu.

Nākamā pietura bija Puša. Pušas pagastā apmeklējām radio un senlietu muzeju.

Lai apskatītu seno latgaļu cilšu koka pili, pabijām pie biedrības ”Kroma kolna bruoliste” entuziastiem.  Viens no šīs brālības biedriem pastāstīja par seno latgaļu sadzīvi, karavīru ekipējumu, ieročiem un cīņas veidiem.

Mājās atgriezāmies priecīgi, jo tika dota iespēja pāršķirt vēl vienu lappusi Latgales vēstures izpētē. ”Bērnu žūrijas ”dalībnieki ir ļoti pateicīgi un gandarīti par iespēju skolā lasīt bērnu žūrijas grāmatas un gada beigās doties izglītojošā braucienā.

 

                                     Vārkavas vidusskolas 10.klases skolniece  Sigita Stivriška

Share this...