Plānotie pulciņi interešu izglītībā

Vārkavas vidusskolā

2020./2021.m.g.

Pulciņa nosaukums

Skolotājs

Piezīmes

Folkloras kopa “Vālodzīte”

Romualds Kairāns

Meiteņu vokālais ansamblis(5.-9.kl.)

Romualds Kairāns

Kokapstrādes pulciņš

Mindaugas Bitinas

Jauno satiksmes dalībnieku pulciņš

Mindaugas Bitinas

‘’Vālodzītes’’

Helēna Ērgle

Noformēšanas pulciņš

Astrīda Spūle

No idejas līdz biznesam(4.-9.kl.)

Astrīda Spūle

Sporta pulciņš

Staņislavs Stankevičs

Robotikas pulciņš

Ainārs Dudarjonoks

Dabasskolas pulciņš

Ingrīda Ločmele

Mediju pulciņš

Silvija Stankeviča

Līderības skola

Silvija Stankeviča

Skatuves runas pulciņš

Kristīne Pauniņa

Tautas deju pulciņš(1.-2.kl.)

Elizabete Lāce

Tautas deju pulciņš(3.-4.kl.)

Elizabete Lāce

Tautas deju pulciņš(4.-5.kl.)

Elizabete Lāce

Vizuālās mākslas pulciņš

Astrīda Spūle

Zēnu vokālais ansamblis

Romualds Kairāns

Šova deju pulciņš

Oksana Kitajeva

Tenisa pulciņš

Anatolijs Isajevs

Sastādīja: Helēna Ērgle/(klašu audzinātāju MK vadītāja)

Share this...