Noteikumi ir saistoši Vārkavas vidusskolas darbiniekiem un izglītojamajiem. Ar noteikumiem var iepazīties šeit!

Share this...