Vārkavas novada skolēnu autobusu maršruta Nr.1 saraksts

( šoferis Aivars Dambītis, t. 29409820)

( Vanagi – Vecvārkava)

Skolēni uz skolu

7:50

Melnā zeme

8:00

Vanagi

8:04

Sķiļteri

8:08

Mačāni

8:15

Zabludnīki

8:20

Vārkavas vidusskola

8:25

Brakovski

8:30

Krustceles

8:35

Stabulnieki

8:40

Kaļvi

8:43

Berezovka

8:50

Vārkavas vidusskola

Vārkavas novada skolēnu autobusu maršruta Nr.1a saraksts

( šoferis Aivars Dambītis, t. 29409820)

(Vecvārkava – Vanagi)

Skolēni no skolas

15:45

Vārkavas vidusskola

15:50

Brakovski

15:53

Berezovka

16:05

Vārkavas vidusskola

16:10

Zabludnīki

16:15

Mačāni

16:20

Melnā zeme

16:30

Šķiļteri

16:35

Vanagi

Vārkavas novada skolēnu autobusu maršruta Nr.2 saraksts

( Bērzupes – Rimicāni – Vecvārkava – Rimicāni)

( šoferis Andris Jakimovs, t. 29501967)

Skolēni uz skolu

7:45

Bērzupes

7:50

Neicenieki

7:53

Augšmukti

7:55

Alkšņāres

7:58

Līdums

8:00

Jaudzemi (labos laika apstākļos)

8:05

Kvedervecumi

8:08

Brieži

8:10

Strodi

8:15

Rimicāni

8:23

Āpši

8:28

Vingri

8:30

Vet. iecirknis

8:35

Vārkavas vidusskola

8:45 (50)

Rimicāni

Vārkavas novada skolēnu autobusu maršruta Nr.2a saraksts

( Rimicāni – Vecvārkava – Rimicāni – Bērzupes)

( šoferis Andris Jakimovs, t. 29501967)

Skolēni no skolas

15:35

Rimicāni

15:45

Vārkavas vidusskola

15:48

Vet. Iecirknis

15:52

Vingri

16:02

Āpši

16:07

Rimicāni

16:10

Strodi

16:15

Brieži

16:17

Kvedervecumi

16:20

Jaudzemi (labos laika apstākļos)

16:23

Līdums

16:25

Alkšņāres

16:28

Augšmukti

16:30

Neicenieki

16:35

Bērzupes

Vārkavas novada skolēnu autobusu maršruta Nr.3 saraksts

( Vecvārkava – Preiļi – Vārkava – Vecvārkava)

( šoferis Jāzeps Kokorīts, t. 29501857)

Skolēni uz skolu

8:00

Preiļu Autoosta

8:02

Preiļu Autoosta Preiļu siera rūpnīca

8:10

Šķilteri

8:14

Gruzdinauka

8:20

Vārkava

8:25

Lidlauks

8:35

Vārkavas vidusskola

Vārkavas novada skolēnu autobusu maršruta Nr.3a saraksts

( Vecvārkava – Vārkava – Preiļi – Vecvārkava)

( šoferis Jāzeps Kokorīts, t. 29501857)

Skolēni no skolas

15:45

Vārkavas vidusskola

15:55

Lidlauks

16:00

Vārkava

16:06

Gruzdinauka

16:10

Šķilteri

16:18

Preiļu siera rūpnīca

16:20

Preiļu autoosta

Vārkavas novada skolēnu autobusu maršruta Nr.4 saraksts

(Lazdāni- Vecvārkava-Arendole – Vecvārkava)

( šoferis Valentīns Vaivods, t. 26002344)

Skolēni uz skolu

8:10

Lazdāni

8:15

Dubenca

8:20

Vārkavas vidusskola

8:30

Amuļu komplekss

8:35

Aizalksne

8:40

Mizovski

8:42

Kalēji

8:45

Vārkavas vidusskola

Vārkavas novada skolēnu autobusu maršruta Nr.4a saraksts

( Vecvārkava – Lazdāni – Vecvārkava – Arendole)

( šoferis Valentīns Vaivods, t. 26002344)

Skolēni no skolas

15:45

Vārkavas vidusskola

15:47

Dubenca

15:50

Lazdāni

15:58

Vārkavas vidusskola

16:00

Kalēji

16:05

Mizovski

16:10

Aizalksne

16:15

Amuļu komplekss

15:30

Vārkavas vidusskola

15:40

Skujevka

15:45

Stabulnīki

15:50

Krustceles

Vārkavas novada skolēnu autobusu maršruta Nr.5 saraksts

( šoferis Ernests Praņevskis, Antons Onckulis)

(Vecvārkava – Krustceles)

Skolēni no skolas

15:30

Vārkavas vidusskola

15:40

Skujevka

15:45

Stabulnīki

15:50

Krustceles

Share this...