Marts skolas dzīvē bija nedaudz mierīgāks,  jo 1. – 11.klašu skolēniem no 12. – 16. martam bija pavasara brīvdienas. Šīs nedēļas laikā 12. klases skolēni kārtoja centralizēto eksāmenu svešvalodā.

Brīvdienu nedēļā notika arī vairākas klašu vecāku sapulces.

 1. martā skolēniem bija iespēja noskatīties filmu „Paradīze 89”.

Tie skolotāji, kuri ir iesaistījušies projektā „Pumpurs”, tikās ar Stradiņa universitātes pasniedzēju B. Pumpiņu, lai izanalizētu supervīzijas jautājumus.

 1. martā skolēni tikās ar Eiropas Parlamenta deputāti I. Vaideri. Tikšanās laikā skolēni noskatījās filmu par I. Vaideri, piedalījās diskusijā, kā arī iepazina grāmatu „Vaiders”. Vidusskolēni un skolotāji saņēma dāvanā I. Vaideres grāmatu „Misija Latvijai”. Vēlāk Vārkavas novada domē notika grāmatas par Artūru Vaideru atvēršanas svētki.
 2. martā skolā pieturēja bibliokuģis „Krišjānis Valdemārs”, kur 9. – 12. klašu skolēni tika iepazīstināti ar jūrniecības jomas profesijām. Viens no Bibliokuģa pamatmērķiem ir arī atbalstīt bibliotēkas, pievērst uzmanību litertūras, kultūras un kino tradīcijām.

No 26. – 29.martam skolā risinājās Krāsu nedēļa. Krāsu nedēļas laikā tika apgleznoti 12 krēsli. Katrai klasei gleznošanai bija uzticēta sava tēma.

29.martā notika skolas vecāku sapulce un atvērto durvju diena. Ikviens vecāks varēja apmeklēt mācību stundas un noklausīties Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas un mākslas terapeites N. Rivžas lekciju „21.gadsimta skolēns”.

Gaidot Lieldienas, bibliotēkā bija skatāma zīmējumu izstāde „Lieldienas nāk”.

 1. aprīlī 11. un 12. klašu skolēni tikās ar zemessardzes pārstāvjiem.

Karjeras projekta ietvaros 7. – 10. klašu skolēniem notika robotikas pasākums” Plašas robotikas iespējas”, kura mērķis bija radīt izpratni par programmētāja profesiju, tās iespējām darba tirgū.

Tūlīt pēc Lieldienu brīvdienām, 3. aprīlī notika 1. – 6.klašu pasākums „Atnāca Lieldienas”.

 1. aprīlī uz konkursa „100 vēstures mirkļi novadā –vietas un cilvēki” noslēguma pasākumu Rīgā devās S. Stivriška un I. Cauna. Ilvija ieguva arī atzinības rakstu par savas ģimenes un māju aprakstu.

No 16.- 20. aprīlim risinājās Labo darbu nedēļa, kuras laikā skolēni kopā ar skolotājiem sakopa skolas apkārtni.

 1. aprīlī 8. – 11.klašu skolēniem notika nodarbība „Kas ietekmē karjeras izvēli?”. Skolā viesojās biedrības „Laimes kalve” izaugsmes treneres.
 2. – 12. klašu skolēniem notika Bērnu žūrijas noslēguma pasākumi, kuru laikā bibliotekāres M. Pastare un A. Upeniece apbalvoja labākos lasītājus.
 3. aprīlī 4. – 6. klašu skolēni tikās ar rakstnieci Rutu Skrebeli, lai iepazītos ar grāmatas „Palaidnību karaļa Jāņa B. dienasgrāmata” tapšanas gaitu.

Arī marta un aprīļa mēnesī skolēni turpināja piedalīties dažādos   konkursos un olimpiādēs.

Latgales reģiona skatuves runas konkursā Sindijai Edītei Upeniecei – 2. pakāpes diploms, Santai Ozerskai – 1. pakāpes diploms.

 1. aprīlī folkloras kopa „Volyudzeite” piedalījās Dinvidlatgales novada sarīkojumā –skatē „Zynu, zynu tāva sātu” un izcīnīja 1. pakāpes diplomu. Liels paldies vecākiem par sarūpēto cienastu garajam degustācijas galdam. Īpašs paldies mūsu sponsoriem – Gavaru ģimenei, seno ēdienu meistarēm Broņislavai Gavarei un Lūcijai Bramanei!
 2. aprīlī Rīgā notika stāstnieku konkursa „Anekdošu virpulis 2018” fināls. R. Domuļevam 1. pakāpes diploms un tituls „Ekselentais smīdinātājs”, M. Upeniekam un E. Laganovskim 1. pakāpes diploms un tituls „Īpaši ekselentais smīdinātajs”.

Valsts tradicionālās dziedāšanas konkursā „Dziesmu dziedu, kāda bija 2018” R. Cimdiņa izcīnīja 1. pakāpes diplomu un titulu „Dižā dziedātāja”.

Strapnovadu vizuālās mākslas olimpiādē D. Ruzģe ieguva atzinību.

Cītīgi rosījušies arī sportisti: 19. aprīlī starpnovadu pavasara stafešu krosa sacensībās 2. vietu izcīnīja 2004.-2005.g. dz.skolēnu komanda  (V. Kosnikovska, L. Batkajeva, V. Macuļēviča, I. Kirilovs, R. Tarasovs, J.R. Cimdiņš); 3 vietu izcīnīja 1998.-2001.g.dz.skolēnu komanda ( V. Vanaga, S. L. Liepiņa, A. Pujiņa. M. Ceplis, S. Rudzāts, E. Nikiforovs) un 2002.-2003.g.dz. skolēnu komanda ( S. Stivriška, I. Cauna, M. Vanaga, L. Pastars, D. Salcevičs, A. Briška); 4. vietu izcīnīja 2006.g.un jaunākie ( V. Furtikova, I. Zagorska, A. Krūmiņa, E. Brakovskis, M. Sparāns, R. Šembels).

 1. aprīlī Preiļos notika skējiens „Cīruļputenis 2018”, kur 2. vietu ieguva A. Briška, 3. vietu – L. Pastars, 5. vietu – O. Šembels un R. Šembels, 6. vietu – V. Vanaga.

24.aprīlī norisinājās starpnovadu sacensības badmintonā, kur mūsu skolēni A. Pujiņa un       U. Gavars izcīnīja 3. vietas.

 

Atbildīgās par audzināšanas darbu skolā H. Ērgle, S. Stankeviča

 

Share this...