Ar neparastu siltumu šogad iesākās maijs, mācību gada pēdējais mēnesis. Skolēniem vairāk gribējās baudīt dabas jaukumus pavasarī, bet neko nepadarīsi,ar labām sekmēm jāpabeidz mācību gads, tāpēc darba daudz.

Pašā aprīļa nogalē ekoskolas komanda devās uz Dricānu vidusskolu, lai piedalītos pasākumā ”Atkritumiem pa pēdām ar Endomondo.” Skolēni darbojās praktiski, veicot darbu dažādās stacijās, un piedalījās orientēšanās sacensībās. 5.klases kolektīvs un 11.klases meitenes apmeklēja ekoskolu pasākumu Jersikas pamatskolā, kur padziļināja zināšanas par mežu, kā arī piedalījās konkursā par meža tēmu. Viena no mūsu komandām ieguva 3.vietu.

Sākumskolēni sevi parādīja ikgadējā starpnovadu sākumskolas skolēnu koncertā. Šogad koncerts notika Preiļos. Koncerta tēma”Nāk gadalaiki apgleznot Latviju…”

2.un 3. maijā 1.-12.klašu „Bērnu žūrijas” dalībnieki devās mācību-izziņas ekskursijā uz Bebreni.

Īpašā gaisotnē šogad tika svinēti Baltā galdauta svētki. Skolotāja S.Lazdāne vispirms  pastāstīja par 4.maija notikumiem Latvijas vēsturē, bet vēlāk pie bagātīgi klātiem galdiem  katra klase izdziedāja vienu dziesmu no www.izdziedi.lv un aicināja pārējos dziedāt līdzi.

8.maijā klašu kolektīvos tika svinēta Eiropas diena. Skolēni spēlēja dažādas spēles un piedalījās konkursos.

11.maijā skolēni sniedza gada atskaites koncertu, veltītu Mātes un Starptautiskajai ģimenes dienai. Te nu katrs varēja parādīt to, ko ir iemācījies,visa gada laikā apmeklējot dažādus pulciņus skolā.  Ar skaistiem ziedu pušķīšiem un dāvaniņām tika sveiktas māmiņas gaidāmajos svētkos. Skolas bibliotekāre M.Pastare ar pateicības rakstiem un pārsteiguma balvām sveica LNB lasītveicināšanas projekta ”Vecāku žūrija” dalībniekus.

Skolā noslēdzās arī krustvārdu mīklu minēšanas konkurss ”Lielais gudrinieks.” 1.vietu ieguva E.Lazdāns, 2.vietu-E.Vaivode, 3.vietu-I.Apšiniece.

16.maijā 6.klases skolēns E. Lazdāns un viņa audzinātāja, matemātikas skolotāja D.Mikitāne, viesojās Rīgas pilī un tikās ar Valsts prezidentu R.Vējoni. Šī tikšanās bija viena no Ernesta nopelnītajām balvām par uzvaru konkursā ”Gudrs vēl gudrāks.” Šai sakarā 6.klase un klases audzinātāja izsaka lielu pateicību Vārkavas novadam par atbalstu autotransporta izmantošanā,apmeklējot konkursu Rīgā un ar to saistītos pasākumus.

18.maijā skolas zvans uz pēdējo mācību stundu aicināja 9.un 12.klases skolēnus.

19.,20.maijā folkloras kopa „Volyudzeite” devās uz Līvāniem, kur ņēma dalību PEPT Nacionālajā sarīkojumā  ”Zinu,zinu tēva sētu.”

25.maijā kopā ar savām ģimenēm atvadas sākumskolai teica 4.klases skolēni.

26.maijā Tehniskās konstruēšanas un modelēšanas pulciņa dalībnieki piedalījās LU Cietvielu Fizikas institūta sacensībās”Saules kauss.”  5.-12.klašu skolēnu komanda izveidoja ar saules enerģiju darbināmus mašīnu un laivu modeļus. Viena no mašīnām Tautas ātruma klasē izcīnīja 1.vietu,laivas modelis saņēma Latvenergo simpātiju balvu un 3.vietu Tautas ātruma klasē saules laivām.

28.,29.maijā skolā viesojās tehnobuss,kur ikviens skolēns varēja iepazīties ar sasniegumiem inženierzinātnēs.

28.maijā 1.-4.klašu skolēni devās mācību-izziņas ekskursijā uz Lielo Liepukalnu, Ežezeru, vides un kultūras centru  „Ķepa.”

30.maijā saistībā ar Latvijas Veselības nedēļas aktivitātēm skolā notika skrējiens ”Katram savu kilometru.” Skrējienā piedalījās 124 dalībnieki,kopā tika noskrieti 558 km. Vēlāk skolēni tikās ar novada jaunatnes lietu speciālisti I.Poplavsku,lai pārrunātu jaunatni interesējošus jautājumus.

Dienas gaitā jaunāko klašu skolēni spēlēja dažādas spēles, bet 6.-12.klašu skolēni noskatījās filmu „Baltu ciltis”.

 Čakli rosījušies ir skolas sportisti. Šai laikā notikušas daudzas sacensības: 26. aprīlī notika starpnovadu turnīrs badmintonā, kur  3. vietu izcīnīja A.Pujiņa un U.Gavars.  Starpnovadu vieglatlētikas sacensībās M. Ceplis izcīnīja 1.vietu augstlēkšanā, tāllēkšanā, 100 m skrējienā un 4×100 m stafetē; R. Vilcāns 1.vietu -60 m barjerskrējienā, tāllēkšanā, šķēpa mešanā;A.Briška 1. vietu – 800 m, 4×100 m stafetē un 2.vietu –  100 m barjerskrējienā, 100 m skrējienā;V.Vanaga 1.vietu –  augstlēkšanā un 2.vietu  – 200 m un 400 m skrējienā, 4×100 m stafetē; E.Zalāns 1.vietu – 100 m skrējienā, 2.vietu – lodes grūšanā;  J.Jukšs 1.vietu –  šķēpa mešanā, E.Nikiforovs 1.vietu –  4×100 m stafetē, 2.vietu –  800 m skrējienā un augstlēkšanā, K.Lācis 1.vietu –  4×100 m stafetē un 2.vietu –  200 m skrējienā; D.Furtikovs, S.Rudzāts, J.R.Cimdiņš izcīnīja 1. vietu -4×100 m stafetē . G.Zagorskai- 1.vieta augstlēkšanā, V.Kosnikovskai- 1 .vieta 600 m skrējienā, V. Furtikovai- 1.vieta  60 m skrējienā, M.Vanagai- 2.vieta 1500 m skrējienā,  S.Stivriškai- 2.vieta   800 m skrējienā un 4×100 m stafetē,  M.E.Somei- 2. vieta  lodes grūšanā,  D. Sparānam- 2.vieta 600 m skrējienā, E. Vaivodei- 2.vieta   soļošanā un lodes grūšanā,  A. Pujiņai- 2.vieta  100 m barjerskrējienā, R. Cimdiņai, D.Smolenskai-  2.vieta 4×100 m stafetē,  3.vieta  šķēpa mešanā- E.Brakovskim, N.Ušackim, 3.vieta  soļošanā -D.Salcevičam.

12.maijā notika Latgales skolēnu sacensības , kur  M.Ceplis izcīnīja 1.vietu  augstlēkšanā un tāllēkšanā, A.Briška -3.vietu  tāllēkšanā un 4×100 m stafetē,  L.Pastars – 3.vietu  100 m un 400 m skrējienā un 4×100 m stafetē, K.Lācis -2.vietu  augstlēkšanā un 4×100 m stafetē, D.Furtikovs- 3.vietu 4×100 metru stafetē.

19.maijā notika Līvānu novada atklātais čempionāts, kur 1.vietu  100 m skrējienā un 2. vietu  augstlēkšanā ieguva M.Ceplis, 1.vietu tāllēkšanā -A.Briška, 2.vietu  augstlēkšanā -V. Vanaga un   3.vietu   tāllēkšanā- E.Brakovskis.

27.maijā notika Atklātā  jaunsardzes četrcīņa vieglatlētikā Latgales zonā.  1.vietu izcīnīja V.Vanaga  , M.Ceplis, V. Kosnikovska, 2. vietu –  M.Vanaga, A.Briška, E.Brakovkis, 3. vietu –  S.Rudzāts,D. Salcevičs, S.Poplavska,  4. vietu –  L.Surgunte, J.R.Cimdiņš, E.Nikiforovs.

Maija mēnesī notika arī klašu vecāku sapulces.

No „Latvijas Zaļās Jostas”tika saņemts pateicības raksts un atlaižu kuponi ekskursijām par piedalīšanos izlietoto bateriju vākšanas konkursā ”Tīrai Latvijai.”

Ar maija mēnesi noslēdzās arī mācību priekšmetu olimpiāžu maratons.Atklātajā Valsts 45.matemātikas olimpiādē E.Lazdāns un Kr.Plots ieguva atzinību,bet A Ločs -3.pakāpes diplomu un bronzas medaļu.

Starpnovadu angļu valodas olimpiādē:A.Ločam-1.vieta,Kr. Plotam un E.M.Somei-3.vieta. Angļu valodas publiskās runas konkursā Kr.Plotam un A.Ločam-1.vieta.

Klāt bija arī sen gaidītais 31.maijs.Skolā tika svinēti skolas Goda svētki.Skolas direktore I.Kivleniece un Vārkavas novada domes priekšsēdētāja A.Brakovska apbalvoja skolēnus,kuri piedalījušies un guvuši labus rezultātus starpnovadu,Latgales reģiona un valsts rīkotajās mācību priekšmetu olimpiādēs,konkursos,sporta sacensībās .Tika sveikti arī tie skolēni,kuru sekmes ir labas un teicamas,kā arī tie,kuri aktīvi iesaistījās sabiedriskajā darbā.Paldies tika pateikts arī visiem skolotājiem par ieguldīto darbu skolēnu izglītošanā.Domes priekšsēdētāja A Brakovska apbalvoja konkursa „Gada klase”laureātus”:Gada klase”-9.klase,”Gada skolēns”-A.Ločs,”Gada sportists”-M.Ceplis.

Vēl jau priekšā tikai 9.un 12.klases izlaidums,tāpēc divpadsmitajiem gribas novēlēt,lai piepildās viņu sapņi un ieceres,devītajiem-uz tikšanos rudenī vidusskolēnu saimē, bet pārējiem-siltu un jauku vasaru!

Atbildīgās par audzināšanas darbu skolā: S.Stankeviča, H.Ērgle

Share this...