Februāra un marta mēnesis bija dažādiem notikumiem bagāts. Pirmo reizi skolas vēsturē notika Tatjanas dienas pasākums, kura laikā daudz uzzinājām par krievu kultūru.

Atzīmējot Sveču dienu, sākumskolas klašu kolektīvos tika zīmētas, lietas sveces, veidotas sveču izstādes.

Laikā no 5.- 9.februārim skolā notika projektu nedēļa „Mana Latvija”. Projektu nedēļas laikā 1.- 6. klašu skolēni Preiļos apmeklēja R. Andersona ķeramikas darbnīcu, lai iepazītos ar ķeramiķa profesiju. Katrs skolēns, darbojoties ar mālu, izgatavoja medaļu, veltītu Latvijas simtgadei.

7.-10. klašu skolēni devās ekskursijā uz LU cietvielu fizikas institūtu, Ķeguma HES un Rīgas motormuzeju.

Lai labāk apgūtu slēpošanas prasmes, skolēniem tika dota iespēja izbaudīt šo ziemas prieku Preiļu stadionā un Preiļu pasrkā. Paldies Preiļu BJSK par inventāra iznomāšanu.

  1. februārī visu klašu skolēni prezentēja savu paveikto Projektu nedēļas laikā. Savukārt vidusskolēni aizstāvēja savus zinātniski pētnieciskos darbus. Vēl arī ,atzīmējot droša interneta dienu, 2.-12.klašu skolēniem notika pasākums „Drošāks internets sākas ar tevi”, kur jaunatnes lietu speciāliste I. Poplavska vadīja interesantas aktivitātes.

Piedaloties pasākumā „Mana tēva valodiņa”, daudz darboties praktiski varēja 2.-4.klašu skolēni.

Lai veicinātu skolēnus izvēlēties karavīra profesiju, notika diskusija ar Latvijas  un NATO bruņoto spēku pārstāvjiem.

13.februārī uz Meteņdienas pasākumu Riebiņos devās folkloras kopa „Volyudzeite”. Skolēniem bija dota iespēja piedalīties dažādās spēlēs, vizināties no kalna, piedalīties ceļojumā pa dažādām pieturvietām. Pēc atpūtas svaigā gaisā visiem labi garšoja miežu biezputra un tēja.

16.februāri 1.-4.klašu skolēni centās aizbiedēt ziemu Meteņdienas jampadracī.

5.-12.klašu skolēniem bija jautras izklaides Valentīndienas pasākumā.

21.februārī 5.-7.klašu skolēni tikās ar Lauku atbalsta dienesta pārstāvjiem, lai iztirzātu tēmu „Uzņēmējdarbība laukos – iespēja katram”. Sīkāk tika analizēts jautājums „Ko darīt jaunietim laukos?”.  Skolēni varēja darboties praktiski, piedalīties ābolu degustācijā, savas zināšanas parādīt atbildot uz jautājumiem.

23.februārī  8.-12.klašu skolēni devās uz izstādi „Skola – 2018” Rīgā. Tika apmeklēta arī nodarbība „Zemūdens pasaule”, un daļa skolēnu juta līdzi Latvijas basketbola izlasei spēlē ar ukraiņiem arēnā „Rīga”.

  1. marta vakarā skolēni, skolotāji un vecāki pulcējās 12. klases Žetonu vakarā. 12. klase klātesošajiem rādīja pašu iestudētu R. Mežavilkas lugu „Klusu!”.

3.martā mūsu skolas sportisti un sportisti no citām skolām piedalījās 25. Vārkavas balvas vieglatlētikas trīscīņas sacensībās.

8.martā labākie folkloristi piedalījās divos konkursos Līvānos. Dienvidlatgales rotaļnieku konkursā „Lielais rotaļnieks” L. Surguntei – 2.pakāpes diploms, bet I. Jaunromānei – 1. pakāpes diploms.

Stāstnieku konkursā „Anekdošu virpulis 2018” E. Vaivods- Šulte, E. Laganovskis, M.Upenieks un R. Domuļevs ieguva 1.pakāpes diplomus. Elvis, Mārtiņš, Raitis 22. aprīlī Dienvidlatgali pārstāvēs valsts stāstnieku konkursa finālā Rīgā. Zēnu un meiteņu vokālie ansambļi piedalījās vokālās mūzikas konkursā „Balsis”. Zēnu ansamblim 3. pakāpes diploms, meiteņu ansamblim – 2.pakāpes diploms.

Ar labiem rezultātiem mūsu skolēni piedalās arī mācību priekšmetu olimpiādēs: starpnovadu 9.-12kl. matemātikas olimpiādē – A. Ločam 1.vieta, K. Plotam 2. vieta. Abi piedalījās Valsts matemātikas olimpiādē. Strapnovadu fizikas olimpiādē 9.-12.kl. – K. Plotam un A. Ločam 2. vieta.

Austrumlatvijas atklātajā fizikas olimpiādē A. Ločam atzinība.

Starpnovadu krievu valodas ( kā svešvalodas) olimpiādē – S. Brakovskim 1. vieta, J. Jukšam  2. vieta, S. Brakovskis piedalījās Valsts krievu valodas ( kā svešvalodas) olimpiādē. Starpnovadu 5.-8.kl. matemātikas olimpiādē – E. Lazdānam 1. vieta, I. Apšiniecei 2. vieta.

Latgales novada atklātajā matemātikas olimpiādē –  E. Lazdānam un I. Apšiniecei atzinības.

Starpnovadu ķīmijas olimpiādē –  K. Plotam un A. Ločam  2. vieta.

Starpnovadu Eiropas Savienības dabaszinātņu olimpiādē –  A. Ločam 1.vieta, starpnovadu  mājturības un tehnoloģiju olimpiādē –   E. Jaudzemam atzinība.

Skolā notika arī skatuves runas konkurss, veltīts Latvijas 100. dzimšanas dienai. Uz Latgales reģiona kārtu tika izvirzītas S. E. Upeniece un S. Ozerska.

Šais mēnešos arī skolas sportisti ir atzīstami startējuši dažadās sacensībās. „Mazās balvas”  kopvērtējums pēc 3 kārtām – 1.vieta E.M. Somei, 3. vieta – M. Sparānam, S. Poplavskai,     T. Furtikovai, V. Furtikovai.

Prieks par skolas volejbolistiem, kuri atzīstami startējuši starpnovadu sacensībās:

3.vieta Austrumlatgales Preiļu pārvaldes policijas kausā volejbolā ( komandā – M. Ceplis, S. Rudzāts, E. Zalāns, E. Nikiforovs, N. Ušackis, A. Briška, U. Gavars); 2. vieta Lāses- Top kausā vecākajā grupā volejbolā ( komandā – M. Ceplis, S. Rudzāts, E. Zalāns, E. Nikiforovs, N. Ušackis, T. Vilcāns, R. Vanags); 1. vieta Lāses-Top kausā vidējā grupā volejbolā un ceļazīme uz finālsacensībām Rīgā 09.04.18 ( komandā – U. Gavars, A. Briška, D. Salcevičs, J.R. Cimdiņš, R. Vilcāns, G. Tarasovs, I. Kirilovs).

Atbildīgās par audzināšanas darbu skolā H. Ērgle, S. Stankeviča

Share this...