Vārkavas vidusskolas izmantojamās mācību grāmatas un darba burtnīcas 2018./2019.māc. g.

 

12. klase
N.p.k.  Autors Grāmatas nosaukums  Izdevniecība Izsniedz skola
 1. Auziņa Literatūra 12.kl. Māc. grām. Zvaigzne *
 2. Urbanoviča Latv. val.  12.kl. Māc. grām. (Nāc!) Zvaigzne *
 3. Slokenberga Matemātika 12. kl. Māc. grām. Lielvārds *
4. Kurlovičs Latvijas vēsture vidussk.lld. Māc. grām. Zvaigzne *
5. Klišāns Vēsture vidusskolai III daļa Māc. grām. Zvaigzne *
6. Klišāns Vēsture vidusskolai VI daļa Māc. grām. Zvaigzne *
7. Marčenko Putj 3 Māc. grām. Zvaigzne *
8. Šilters Fizika 12.kl. Māc. grām. Lielvārds *
9. Siņicins Ekonomika vidusskolām RaKa *
10. Kaksis Ķīmija 12. klasei Māc. grām. Lielvārds *
 11. Sausiņa Nāc! Bioloģija vidussk. IVd. Māc. grām. Zvaigzne *
12. Harriss New Oportunities Uper- intermediate SB Longman *
13. Harriss New Oportunities Uper- intermediate Powerbook Longman *
14. Purēns Politika un tiesības vidusskolām. Māc grām. RaKa *
11. klase
N.p.k.  Autors  Grāmatas nosaukums Izdevniecība Izsniedz skola
1. Skalberga Literatūra vidusskolām 2.d  Māc. grām. RaKa *
2. Urbanoviča Latv. val. 11.kl. Māc. grām. (Nāc!) Zvaigzne *
3. Melbārde Pasaules ģeogrāfija vidussk. 2 Māc. grām. Zvaigzne *
4. Slokenberga Matemātika 11. kl. Lielvārds *
5. Klišāns Vēsture vidusskolai lldaļa Māc. grām. Zvaigzne *
6. Kurlovičs Latvijas vēsture vidussk. Id. Māc. grām. Zvaigzne *
7. Marčenko Putj 2 Māc. grām. Zvaigzne *
8. Harriss New Oportunities  Intermediate SB Longman *
9. Harriss New Oportunities Intermediate Powerbook Longman *
10. Harriss New Oportunities Uper- intermediate SB Longman *
11. Harriss New Oportunities Uper- intermediate Powerbook Longman *
12. Šilters Fizika 11.kl. Māc. grām. Lielvārds *
13. Veiss Lietišķā informātika vidussk. Māc. grām. Zvaigzne *
14. Siņicins Ekonomika vidusskolām Māc. grām. RaKa *
15. Kaksis Ķīmija 11. klasei Māc. grām. Lielvārds *
16. Brangule A. Pēti un eksperimentē. Laborat. darbi ķīmijā 11.kl. Lielvārds *
17. Sausiņa Nāc! Bioloģija vidussk. IIld. Māc. grām. Zvaigzne *
18. Čukurs Tehniskā grafika Māc. grām. RaKa *
19. Rubana Veselības mācība vidussk. Id.  Māc. grām. RaKa *
10. klase
N.p.k.  Autors  Grāmatas nosaukums Izdevniecība Izsniedz skola
1. Skalberga Literatūra vidusskolām 1d Māc. grām. RaKa *
2. Urbanoviča I. Latv. val. 10.kl. Māc. grām. (Nāc!) Zvaigzne *
3. Melbārde Pasaules ģeogrāfija vidussk. 1 Māc. grām. Zvaigzne *
4. Slokenberga Matemātika 10.kl Māc. grām. Lielvārds *
5. Klišāns Vēsture vidusskolai Idaļa Māc. grām. Zvaigzne *
6. Marčenko Putj 1 Māc. grām. Zvaiqzne *
7. Kaksis Ķīmija 10. klasei Māc. grām. Lielvārds *
8. Brangule A. Pēti un eksperimentē. Laborat. darbi ķīmijā 10.kl. Lielvārds *
9. Silters Fizika 10.kl. Māc. grām. Lielvārds *
10 Siņicins Ekonomika vidusskolām Māc. grām. RaKa *
11. Sausiņa Nāc! Bioloģija vidussk. Id. Māc. grām. Zvaigzne *
12. Sausiņa Nāc! Bioloģija vidussk. IId. Māc. grām. Zvaigzne *
13. Rubana Veselības mācība vidussk.   Māc. grām. RaKa *
14. Harriss New Oportunities  Intermediate SB Longman *
15. Harriss New Oportunities  Intermediate  Powerbook Longman *
9. klase
 N.p.k.  Autors  Grāmatas nosaukums  Izdevniecība Izsniedz skola
1. Kalve Literatūra 9.kl. Māc. grām. Pētergailis *
2. Vanaga Valodas labirinti. Latv. val. 9.kl. Māc. grām. Zvaigzne *
3. Vanaga Valodas labirinti. Latv. val. 9.kl. Darba lapas Zvaigzne *
4. France Matemātika 9. kl. Māc. grām. Lielvārds *
5. Goldmane Latvijas vēsture pamatskolai.  4.d  Māc. grām. Zvaigzne *
6. Goldmane Latvijas vēsture pamatskolai.  4.d  Darba burtnīca Zvaigzne *
7. Goldmane Pasaules vēsture pamatskolai. 4.d  Māc. grām. Zvaigzne *
8. Šustere G. Latvijas ģeogrāfija 9.kl. Māc. grām. Zvaigzne *
9. Andersone  Soc. zinības 9.kl. Māc. grām. Zvaigzne *
10. Grauzdiņa Mūzika 9.kl. Māc. grām. Zvaigzne *
11. Wetz B. English plus Student’s book 4 Oxford *
12. Hardy-Gould J. English plus Workbook 4 Oxford *
13. Ivanova Zdrastvui, eto ja! Krievu val. 9.kl. Māc. gr. Zvaigzne *
14. Ivanova Zdrastvui, eto ja! Krievu val. 9.kl. Darba burtnīca Zvaigzne *
15. Drille Ķīmija 9.kl. Māc. grām. Zvaigzne *
16. Gribuste Bioloģija 9.kl. Māc. grām. Lielvārds *
17. Kulakova Mājturība un tehnoloģijas 9.kl. Māc. grām. Zvaigzne *
18. Vilks Fizika 9.kl. Māc. grām. Zvaigzne *
8. klase
 N.p.k.  Autors  Grāmatas nosaukums  Izdevniecība Izsniedz skola
1. Kalve Literatūra 8.kl. Māc. grām. Pētergailis *
2. Vīduša I. Valodas labirinti. Latv. val. 8. kl. Māc. grām. Zvaigzne *
3. Vīduša I. Valodas labirinti. Latv. val. 8. kl. Darba lapas Zvaigzne *
4. France Matemātika 8.kl. Māc. grām. Lielvārds *
5. Goldmane Latvijas vēsture pamatskolai 3.d.  Māc. grām. Zvaigzne *
6. Goldmane Latvijas vēsture pamatskolai.  3.d  Darba burtnīca Zvaigzne *
7. Goldmane Pasaules vēsture pamatskolai 3.d.  Māc. grām. Zvaigzne *
8.  Gribuste  R. Bioloģija 8.kl. Māc. grām. Lielvārds *
9. Buile Āzijas un Eiropas ģeogrāfija 8.kl. Māc. grām. Zvaigzne *
10. Grauzdiņa Mūzika 8.kl. Māc. grām. Zvaigzne *
11. Andersone Sociālās zinības 8.kl. Māc. grām. Zvaigzne *
12. Ivanova Zdrastvui, eto ja! Krievu val. 8.kl. Māc. gr. Zvaigzne *
13. Ivanova Zdrastvui, eto ja! Krievu val. 8.kl. Darba burtnīca Zvaigzne *
14. Drille Ķīmija 8.kl. Māc. grām. Zvaigzne *
15. Vilks Fizika 8.kl. Māc. grām. Zvaigzne *
16. Wetz B. English plus Student’s book 3 Oxford *
17. Mellersh K. English plus Workbook 3 Oxford *
18. Kulakova Mājturība un tehnoloģijas 8.kl. Māc. grām. Zvaigzne *
7. klase
 N.p.k.  Autors  Grāmatas nosaukums  Izdevniecība Izsniedz skola
1. Kalve A. Literatūra 7.kl. Māc. grām. Pētergailis *
2. Grigus Valodas labirinti. Latv. val. 7. kl. Māc. grām. Zvaigzne *
3. Grigus Valodas labirinti. Latv. val. 7. kl. Darba lapas Zvaigzne *
4. France Matemātika 7.kl. Māc. grām. Lielvārds *
5. Goldmane S. Latvijas vēsture pamatskolai 2d.  Māc. grām. Zvaigzne *
6. Goldmane Latvijas vēsture pamatskolai.  2.d  Darba burtnīca Zvaigzne *
7. Goldmane S. Pasaules vēsture pamatskolai. 2d. Māc. grām. Zvaigzne *
8. Biseniece Kontinentu ģeogrāfija 7.kl. Māc. grām. Zvaigzne *
9. Grauzdiņa Mūzika 7.kl. Māc. grām. Zvaigzne *
10. Wetz B. English plus : student’s book 2 Oxford *
11. Hardy-Gould J. English plus : workbook 2 Oxford *
12. Ivanova Zdrastvui, eto ja! Krievu val. 7.kl. Māc. gr. Zvaigzne *
13. Ivanova Zdrastvui, eto ja! Krievu val. 7.kl. Darba burtnīca Zvaigzne *
14. Andersone Sociālās zinības 7.kl. Māc. grām. Zvaigzne *
15. Nagle, Gribuste Bioloģija 7.kl. Māc. grām. Lielvārds *
16. Vēža red. Informātika p-sk.III Māc. grām. Māc. grām. *
17. Kulakova Mājaturība 7.kl. Māc. grām. Zvaigzne *
18. Pasaules ģeogrāfijas atlants Jāņa sēta *
19. Kontūrkaršu albums pamatskolām Jāņa sēta *
6. klase
 N.p.k.  Autors  Grāmatas nosaukums  Izdevniecība Izsniedz skola
1. Kalve I. Literatūra 6.kl. Māc. grām. Pētergailis *
2. Rudzīte Latviešu valoda 6.kl. Valodas labirinti. Mācību grām. Zvaigzne *
3. Rudzīte Latviešu valoda 6.kl. Valodas labirinti Darba lapas Zvaigzne *
4. France Matemātika 6.kl. Māc. grām. Lielvārds *
5. Goldmane S. Latvijas vēsture pamatskolai 1 Mācību gr. Zvaigzne *
6. Goldmane Latvijas vēsture pamatskolai.  1.d  Darba burtnīca Zvaigzne *
7. Goldmane S. Pasaules  vēsture pamatskolai 1 Mācību gr. Zvaigzne *
8. Grauzdiņa Mūzika 6.kl. Māc. grām. Zvaigzne *
9. Vilkārse Mūzikas burtnīca 6.kl. Zvaigzne *
10. Wetz B. English plus : student’s book 1 Oxford *
11. Hardy-Gould J. English plus : workbook 1 Oxford *
12. Ivanova Zdrastvui, eto ja! Krievu val. 6.kl. Māc. gr. Zvaigzne *
13. Ivanova Zdrastvui, eto ja! Krievu val. 6.kl. Darba burtnīca Zvaigzne *
14. Kulakova Mājturība 6.kl. Māc. grām. Zvaigzne *
15. Vilks Dabaszinības 6.kl Māc. grām. Lielvārds *
16. Alhimionoks Sociālās zinības 6.kl. Māc. grām. RaKa *
17. Alhimionoks Soc. zinības 6.kl. Darba burtnīca RaKa *
18. Vēža red. Informātika p-sk.II Māc. grām. Māc. grām. *
5. klase
 N.p.k.  Autors  Grāmatas nosaukums  Izdevniecība Izsniedz skola
1. Kalve Literatūra 5.kl. Māc. grām. Pētergailis *
2. Sālījuma, Valtere Latviešu valoda 5.kl. Valodas labirinti. Mācību grām. Zvaigzne *
3. Sālījuma, Valtere Latviešu valoda 5.kl. Valodas labirinti Darba lapas Zvaigzne *
4. France Matemātika 5.kl. Māc. grām. Lielvārds *
5. Vasmanis Mūzika 5.kl. Māc. grām. Zvaigzne *
6. Vilkārse Mūzikas burtnīca 5.kl. Zvaigzne *
7. Matisāne V. New Challenge: form 5 Māc. grām. Zvaigzne *
8. Matisāne V. New Challenge: form 5  Activity Book 1 Zvaigzne *
9. Vēža red. Informātika p-sk.I Māc. grām. Māc. grām. *
10. Vilks Dabaszinības 5.kl Māc. grām. Lielvārds *
11. Rubana Sociālās zinības 5.kl. Māc. grām. RaKa *
12. Rubana Sociālās zinības 5.kl. Darba burtnīca RaKa *
13. Kulakova Mājturība 5.kl. Māc. grām. Zvaigzne *
4. klase
 N.p.k.  Autors  Grāmatas nosaukums  Izdevniecība Izsniedz skola
1. Anspoka Z. Latviešu valoda un literatūra 4.kl. Id Lielvārds *
2. Anspoka Z. Latviešu valoda un literatūra 4.kl. IId Lielvārds
3. Anspoka Z. Latviešu valoda 4.kl. Darba lapas Lielvārds *
4. Ptičkina Zīle. Es jau protu Id. Uzdevumu krājums. Zvaigzne *
5. Ptičkina Zīle. Es jau protu IId. Uzdevumu krājums. Zvaigzne *
6. Kalve Literatūra 4.kl. Mācību grāmata Pētergailis *
7. Kalve Literatūra 4.kl. Darba burtnīca Pētergailis *
8. Lude, Valtasa Matemātika 4.kl. Id. Māc. grām. Pētergailis *
9. Lude, Valtasa Matemātika 4.kl. IId. Māc. grām. Pētergailis *
10. Lude, Valtasa Matemātika 4.kl. Uzdevumu krājums. Pētergailis *
11. Lude, Valtasa Matemātika 4.kl. Darba burtnīca Pētergailis *
12. Arājs Dabaszinības 4.kl.  Izzini pasauli! Māc. grām. Zvaigzne *
13. Arājs Dabaszinību darba burtnīca 4.kl. 1d. Izzini pasauli! Zvaigzne *
14. Arājs Dabaszinību darba burtnīca 4.kl. 2d. Izzini pasauli! Zvaigzne *
15. Arājs Dabaszinības 4.kl.  Izzini pasauli! Pārbaudes darbi Zvaigzne *
16. Vilkārse Mūzika 4.kl. Māc. grām. Zvaigzne *
17. Vilkārse Mūzikas burtnīca 4.kl. Zvaigzne *
18. Avotiņa AGZ Sociālās zinības 4.kl. Māc. grām. RaKa *
19. Avotiņa AGZ Sociālās zinības 4.kl. Darba burtn. RaKa *
20. Kozanoglou D. Fly High 4: pupils book Pearson Ed *
21. Kozanoglou D. Fly High 4: activity  book Pearson Ed *
3. klase
N.p.k.  Autors  Grāmatas nosaukums  Izdevniecība Izsniedz skola
1. Anspoka Z. Latviešu valoda 3.kl. Id Lielvārds *
2. Anspoka Z. Latviešu valoda 3.kl. IId Lielvārds *
3. Anspoka Z. Latviešu valoda 3.kl. Darba lapas Lielvārds *
4. Ptičkina Zīle. Es jau protu Id. Uzdevumu krājums. Zvaigzne *
5. Ptičkina Zīle. Es jau protu IId. Uzdevumu krājums. Zvaigzne *
6. Mencis J. (sen.) Matemātika 3.kl. Māc. grām. Zvaigzne *
7. Mencis J. (sen.) Matemātika 3.kl. Burtnīca 1 Zvaigzne *
8. Mencis J. (sen.) Matemātika 3.kl. Burtnīca2 Zvaigzne *
9. Arājs Dabaszinības 3.kl.  Izzini pasauli! Māc. grām. Zvaigzne *
10. Arājs Dabaszinību darba burtnīca 3.kl. Izzini pasauli! Zvaigzne *
11. Vilkārse, Cerpinska Mūzika 3.kl. Māc. grām. Zvaigzne *
12. Vilkārse, Cerpinska Mūzikas burtnīca 3.kl. Zvaigzne *
13. Kozanoglou D. Fly High 3: pupils book Pearson Ed *
14. Kozanoglou D. Fly High 3: activity  book Pearson Ed *
15. Golubova Ētika 3.kl. Darba burtnīca Zvaigzne *
16. Andersone Sociālās zinības 3.kl. Id.Darba burtnīca Zvaigzne *
17. Andersone Sociālās zinības 3.kl. IId.Darba burtnīca Zvaigzne *
18. Valtasa Testi matemātikā Skudriņa 3.kl Pētergailis *
2. klase
N.p.k.  Autors  Grāmatas nosaukums  Izdevniecība Izsniedz skola
1. Anspoka Latviešu val. 2.kl. Id. Māc. grām. Lielvārds *
2. Anspoka Latviešu val. 2.kl. IId. Māc. grām. Lielvārds *
3. Anspoka Latviešu val. 2.kl. Darba lapas Lielvārds *
4. Mencis J. (sen.) Matemātika 2.kl. Māc. grām. Zvaigzne *
5. Mencis J. (sen.) Matemātika 2.kl. Burtnīca 1 Zvaigzne *
6. Mencis J. (sen.) Matemātika 2.kl. Burtnīca 2 Zvaigzne *
7. Irbe AGZ 2.kl. Vingrinies! Praktikums. 1.daļa RaKa *
8. Irbe AGZ 2.kl. Vingrinies! Praktikums. 2.daļa RaKa *
9. Kozanoglou D. Fly High 2: pupils book Māc. grām. Pearson Ed. *
10. Kozanoglou D. Fly High 2: activity  book Darba burtnīca Pearson Ed *
11. Arājs Dabaszinības 2.kl.  Izzini pasauli! Māc. grām. Zvaigzne *
12. Arājs Dabaszinību darba burtnīca 2.kl. Izzini pasauli! Zvaigzne *
13. Vilkārse, Čerpinska Mūzika 2.kl. Māc. grām. Zvaigzne *
14. Vilkārse, Čerpinska Mūzikas burtnīca 2.kl. Zvaigzne *
15. Andersone Sociālās zinības 2.kl. Id.Darba burtnīca Zvaigzne *
16. Andersone Sociālās zinības 2.kl. IId.Darba burtnīca Zvaigzne *
17. Golubova Ētika 2.kl. Darba burtnīca Zvaigzne *
18. Mencis Uzdevumu krājums matemātikā 2. kl. Zvaigzne *
19. Valtasa Testi matemātikā Bitīte 2.kl Pētergailis *
1. klase
 N.p.k.  Autors  Grāmatas nosaukums  Izdevniecība Izsniedz skola
1. Anspoka Z. Latviešu valoda 1.kl. Id Mācību grām. Lielvārds *
2. Anspoka Z. Latviešu valoda 1.kl. IId Mācību grām. Lielvārds *
3. Anspoka Z. Latviešu valoda 1.kl. Darba lapas Lielvārds *
4. Mencis J. (sen.) Matemātika 1.kl. Māc. grām. Zvaigzne *
5. Mencis J. (sen.) Matemātika 1.kl. Burtnīca 1 Zvaigzne *
6. Mencis J. (sen.) Matemātika 1.kl. Burtnīca 2 Zvaigzne *
7. Irbe AGZ 1.kl. Vingrinies! Praktikums. 3.daļa RaKa *
8. Arājs R. Izzini pasauli! Dabaszinības 1.kl. Māc. grām. Zvaigzne *
9. Arājs R. Izzini pasauli! Dabaszinību pētījumu burtnīca 1.kl. Zvaigzne *
10. Arājs Dabaszinības 1.kl.  Izzini pasauli! Pārbaudes darbi Zvaigzne *
11. Vilkārse, Cerpinska Mūzika 1.kl. Māc. grām. Zvaigzne *
12. Vilkārse, Cerpinska Mūzikas burtnīca 1.kl. Zvaigzne *
13. Andersone Sociālās zinības 1.kl. Id.Darba burtnīca Zvaigzne *
14. Andersone Sociālās zinības 1.kl. IId.Darba burtnīca Zvaigzne *
15. Golubova Ētika 1.kl. Darba burtnīca Zvaigzne *
16. Andersone Kartes 1.-6.kl. Zvaigzne *
17. Kozanoglou D. Fly High 1: pupils book Pearson Ed. *
18. Kozanoglou D. Fly High 1: activity  book Pearson Ed *
19. Mencis Uzdevumu krājums matemātikā 1. kl. Zvaigzne *