Februāra un marta mēnesis bija dažādiem konkursiem un olimpiādēm bagāts. Starpnovadu vokālās mūzikas konkursā «Balsis» piedalījās 6.-7. un 10.-12. klašu meiteņu ansambļi un zēnu ansamblis. Visu triju ansambļu dziedātāji ieguva 1. pakāpes diplomus. Vidusskolas meiteņu ansamblis ieguva ceļazīmi dalībai Latgales reģiona konkursā, kur izcīnīja 3. pakāpes diplomu.
Alise Krūmiņa, Līva Vaivode – Šulte un Rinalds Božis savu lasītprasmi parādīja LNB organizētajās Skaļās Lasīšanas sacensībās Preiļos.
Skolas jaunāko klašu deju kolektīvs piedalījās starpnovadu tautas deju kolektīvu skatē, kur ieguva 3. pakāpes diplomu.
7. martā Līvānos notika Dienvidlatgales novada rotaļnieku konkurss «Lielais rotaļnieks». Ieva Jaunromāne un Liliāna Surgunte ieguva 2. pakāpes diplomus.
Šajā pašā dienā notika arī Dienvidlatgales novada stāstnieku konkurss «Anekdošu virpulis 2019». Edvards Vaivods – Šulte, Elvis Laganovskis un Mārtiņš Upenieks izcīnija 1. pakāpes diplomus un ieguva ceļazīmi dalībai stāstnieku konkursa finālā Rīgā.
Elvis Laganovskis un Olivers Šembels, piedaloties skatuves runas konkursā Latgales reģionā, ieguva 2. pakāpes diplomus.
Skolēni aktīvi iesaistījās arī makulatūras vākšanas konkursā «Tīrai Latvijai». Tika savākti 5815 kg makulatūras. 1. vietā ierindojās 3. klase (1044 kg) , 2.vietā -1.klase ( 768 kg), 3. vietā -9.klase (753 kg). Starp skolēniem čaklākie makulatūras vācēji bija Daniels Lazdāns (9.kl.) – 402,5 kg, Maija Lazdāne (3.kl.) – 320 kg, Dominiks Kusiņš (3.kl.) – 311 kg.
Rudenī skolēni ar īpašu aizrautību vāca ozolzīles. Daļu ozolzīļu 3. klases skolēni izbaroja meža zvēriem, bet 100 kg 12. martā tika nogādāti Rīgas Zoodārza dzīvniekiem.
Februāra mēnesī 3. un 6. klases skolēni pildīja diagnosticējošos pārbaudes darbus. Tajā laikā, kad 1.- 11. klašu skolēniem bija pavasara brīvdienas, 12. klašu skolēni kārtoja centralizēto eksāmenu svešvalodā.
Šajos mēnešos ar ļoti labiem rezultātiem skolēni piedalījās mācību priekšmetu olimpiādēs. Starpnovadu fizikas olimpiādē Andrejam Ločam (10. kl.) -1. vieta, Kristianam Plotam (10. kl.) -3. vieta. Starpnovadu matemātikas olimpiādē Kristianam Plotam -1. vieta, Andrejam Ločam -3. vieta. Kristians piedalījās arī valsts matemātikas olimpiādē. Starpnovadu ķīmijas olimpiādē Kristianam Plotam -2. vieta, Andrejam Ločam -3. vieta. ES dabaszinību olimpiādē Kristianam Plotam -1. vieta, Andrejam Ločam -2. vieta.
Starpnovadu matemātikas olimpiādē (5.-8.kl.)- Alisei Krūmiņai (5.kl.)- 3.vieta, Ernestam Lazdānam (7.kl.)- 1.vieta.
Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē Rebekai Cimdiņai (10.kl.)- 3.vieta, Sandrai Brakovskai (7.kl.)- atzinība, Ernestam Lazdānam (7.kl.)- atzinība.
Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē Matīsam Sparānam (5. kl.)- 3. vieta.
Starpnovadu 4. klases matemātikas olimpiādē Mārtiņam Upeniekam – 1.vieta, Markusam Somam- 1.vieta.
Latgales novada dabaszinību un matemātikas multidisciplinārajā olimpiādē komandām Kristians Plots, Andrejs Ločs un Sindija Edīte Upeniece (10. kl.) ieguva 2.vietu.
Līva Vaivode-Šulte (6.kl.) un Sandra Brakovska (7.kl.) piedalījās 15.atklātajā mājturības un tehnoloģiju olimpiādē «Mēs — Latvijas nākotnei» (tekstila tehnoloģijas, 1. kārta). Līva Vaivode-Šulte tika uzaicināta uz olimpiādes 2.kārtu, kura norisināsies 17. aprīlī Rīgā, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē.
Ikviens no Vārkavas vidusskolas skolēnu un skolotāju saimes var būt lepns par audzēkņu sniegumu olimpiādēs un konkursos.

Vārkavas vidusskolas
8.klases skolniece Daina Gailuma

Share this...