2019. gada 15. jūnijā Vārkavas vidusskolā norisinājās 9. un 12. klašu izlaidumi.

Savus apsveikumus izteica Vārkavas novada domes priekšsēdētājas vietniece, skolas direktore, absolventu skolotāji, vecāki un skolasbiedri. Absolventi ar godu saņēma savas nopelnītās apliecības, godalgojumus un siltus apsveikumu

 no radiem un draugiem.

Visus klātesošos pirms izlaiduma balles atklāšanas iepriecināja 9., 12.klašu absolventi ar savām iestudētajām dejām, un ar savu sniegumu izpelnījās lielas skatītāju ovācijas.

 

 

Share this...