Skolās garderobē vēl joprojām skumst aizmirstās mantas.
Īpašnieki tās var paņemt līdz 2019. gada 1. jūlijam jebkurā darba dienā no 9.00 līdz 16.00. Pēc tam tās diemžēl tiks utilizētas.

Vārkavas vidusskolas administrācija.
« 1 gada 3 »
Share this...