Robotikas nodarbības notiek ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”(8.3.2.2./16/I/001) ietvaros.

Share this...