„Laimiņa mums šūpulī ielikusi mīlestību uz savu zemi, ģimeni un tautasdziesmu. Tautasdziesma ir mūsu ģimenes mīlestības valoda un sirds gudrības pamats. Tā ir manas vecmāmiņas un manas mammas dziedāta dziesma. Tā ir uz mūžu mūsu apziņā, smaidā un valodā. Tautasdziesma ir ielikta šūpulī, iepīta matu pīnēs, ieausta un izrakstīta mūsu tautu tērpos, ”ar šādiem vārdiem tika sveikti visi ciemiņi,kuri bija ieradušies uz gadskārtējo pasākumu ”Vakarēšana Vārkavā”. 
Šogad vakarēšana notika nedaudz savādākā gaisotnē, jo folkloras kopai “Volyudzeite” šī gada septembrī apritēja 40 gadi. Vispirms pasākuma dalībnieki nedaudz tika iepazīstināti ar “Volyudzeites” laika rakstiem. 1978.gada rudenī latviešu valodas skolotāja Janīna Vilmane un nu jau aizsaulē aizgājušais mūzikas skolotājs Viktors Lācis nodibināja 11.klases meiteņu folkloras ansambli. Meitenes dziedāja vietējo teicēju dziesmas, bet šī paša gada rudenī,Dzejas dienu pasākumā,tika dziedāta P. Jurciņa ”Vālodzīte”. Šī dziesma meitenēm tā iepatikās, ka folkloras ansamblis tika nosaukts par “Volyudzeiti”.Pašreiz “Volyudzeites” dalībniekiem iemācīties dziesmas, rotaļas, anekdotes, pasakas un atgadījumus no dzīves palīdz mūzikas skolotājs Romualds Kairāns un skolotāja Helēna Ērgle.
“Volyudzeite” ir piedalījusies un piedalās dažādos vietējās un valsts nozīmes pasākumos, konkursos, Dziesmu un Deju svētkos. Piedaloties pasākumā ”Pulkā eimu, pulkā teku”, ir izbraukāti visi Latvijas novadi. Tālākie dziesmotie ceļi kopā ar draugu kopām ir aizvijušies uz Bulgāriju, Somiju, Melnkalni. Mēs varam būt lepni, ka “Volyudzeites” meitenes ir Dižās dziedātājas valstī un mums ir divi Stāstnieku ķēniņi. Tāpat kā bitītes, arī “vālodzēni” pa šiem gadiem savā stropā ir savākuši daudz dziesmu, atgadījumu un anekdošu rituļu, kurus vakara gaitā dāvāja citiem.
Vakarēšanas sākuma daļā visi klātesošie kopīgi nodziedāja dziesmu ”Vālodzīte”. Kopā ar folkloras kopu “Volyudzeite” pasākumā piedalījās daudzas folkloras kopas: ”Jumalāni” no Riebiņiem, “Dzeipureņš” no Salas, “Žibacteņa” no Aglonas, “Pelēcīši”no Pelēčiem, ”Ceiruleits”no Līvāniem, kā arī vietējās folkloras kopas ”Dzeipurs” un “Vecvārkava”. Sanākot visiem kopā, tika izdziedātas skaistākās dziesmas, izstāstīti joku stāsti, atgadījumi no dzīves. Īpašu vienotības sajūtu varēja izjust, piedaloties dažādās rotaļās.

Pasākuma dalībnieki mielojās ar zirņiem, pupām, pašu ceptiem pīrāgiem un cepumiem, kurus bija sagādājuši bērnu vecāki un sponsori. Kāzu saimniece Inese Plivda bija izcepusi ļoti lielu un garšīgu torti.

Pasākuma noslēgumā tika teikts paldies ilggadējām teicējām- B. Gavarei un V.Mačānei- un sponsoriem- Gavaru ģimenei, SIA ”Daugulis&Partneri”, I.Plivdai, M.Bitinas, D.Upeniecei, K.Lazdānei, L.Laganovskai, SIA”Leidzi”, Ziemeļu ģimenei, R.Bartusevičai-, visiem skolēnu vecākiem, skolas tehniskajam personālam, virtuves meitenēm, J.Pastaram, kuri palīdzēja pasākuma organizēšanā. Īpaši liels paldies par atbalstu skolas direktorei I .Kivleniecei un Vārkavas novada domes priekšsēdētājai A.Brakovskai.
“Volyudzeites”dalībnieki bija priecīgi par kuplo ciemiņu pulku un mīļajiem sveicieniem svētkos.
Šāda veida pasākumi mums palīdz saglabāt nemateriālo kultūras mantojumu, veicina skolēnu saliedētību un popularizē folkloru skolēnu vidū. Ar tautasdziesmas vārdiem
„Lai bij labi, kur bij labi,
Tēva sētā, tur bij labi:
Dzīvo bites vieglumiņu,
Ābeļziedu baltumiņu”
teicām viens otram uz redzēšanos līdz nākamajam gadam.

Vārkavas vidusskolas 10.klases skolniece
Sigita Stivriška, skolotāja H.Ērgle

Share this...