Gada pēdējie divi mēneši ir bijuši dažādiem notikumiem un pasākumiem bagāti. Jau no novembra sākuma skolēni aktīvi iesaistījās projekta ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēs. 10. – 12. klašu skolēni kopā ar karjeras konsultanti I.Patmalnieci piedalījās izglītojošā nodarbībā par karjeras iespējām. 5. – 6. klašu skolēni apmeklēja Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Preiļu struktūrvienību un Aglonas Maizes muzeju. Skolotājs S.Stankevičs kopā ar skolēniem Rīgā apmeklēja pasākumu ”Īsteno sapni par savu biznesu”.
Novembrī īpaša gatavošanās bija Latvijas dzimšanas dienai. Skolas telpās dominējošā bija sarkanbaltsarkanā krāsa. Tēvzemes nedēļā tika atzīmēta Lāčplēša diena, kad notika Melnās kafijas vakars. Vakara noslēgumā bija iespēja noskatīties D.Sīmaņa spēlfilmu “Tēvs nakts”.
Vidusskolēni piedalījās Zemessardzes Patriotu sacensībās “Savas valsts patriots”.
16. novembris skolā bija projekta ”Valsts svētki” diena. Klašu kolektīvos notika dažādas aktivitātes par Latviju. Ar īpašu sirsnību visa skolēnu saime svētku koncertā sveica Latviju 100. dzimšanas dienā. Kā jau visās jubilejās, arī šoreiz bija liela jubilejas torte. Nedaudz vēlāk notika 10. klases organizētā spēle “Es mīlu tevi, Latvija!”.
18. novembrī, piedaloties Skolēnu parlamenta rīkotajā akcijā ”Izgaismosim Vārkavas novadu Valsts svētkos!”, tika izgaismotas novada nozīmīgākās vietas. Vakarā skolēni svētku koncertā sveica novada iedzīvotājus valsts svētkos.
Ar koncertu meiteņu un zēnu ansambļi valsts svētkos sveica arī Salenieku aprūpes centra iemītniekus.
Projekta ”Latvijas skolas soma” ietvaros 1.- 4. klašu skolēni apmeklēja Daugavpili. Skolēni iepazinās ar Daugavpils cietokšņa vēsturi, devās izbraucienā ar retro tramvaju, lai iepazītos ar Daugavpils nozīmīgākajām vietām. Savas prasmes un zināšanas skolēni varēja pārbaudīt Zinoo centrā.
5.- 6. klašu skolēni šī paša projekta ietvaros dosies uz Valmieras teātra izrādi “Staburaga bērni” un Madonas muzeju.
Dažādas aktivitātes notika arī skolas bibliotēkā. Notika pasākums ”O. Vācietim – 85”, stāstnieku konkurss ”Teci, teci, valodiņa”. Labus rezultātus mūsu stāstnieki uzrādīja Dienvidlatgales stāstnieku konkursa pusfinālā. E. Vaivodam – Šultem 2. pakāpes diploms un tituls ”Lielais stāstnieks”, bet E. Laganovskim un M. Upeniekam 1. pakāpes diploms un tituls ”Dižais stāstnieks”. Ļoti labi Elvim un Mārtiņam veicās konkursa finālā Rīgā. Abiem stāstniekiem 1. pakāpes diploms un tituls ”Dižais stāstnieks”.
7. – 9. klašu skolēni apmeklēja fizikas un ķīmijas laboratorijas darbu nodarbības Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. Savukārt sestdienās divi 10. klases skolēni dodas uz Rīgu, lai piedalītos A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas LU Izlases nodarbībās.
Skolēni apmeklēja starpnovadu pašpārvalžu līderu pieredzes apmaiņas semināru Aglonā, bet skolotāji kursus Rēzeknē un Rīgā. Klašu kolektīvos notikušas vecāku sapulces.
28.novembrī sākumskolas deju kolektīvs piedalījās starpnovadu deju kolektīvu koncertā ”Mēs Latvijai” Riebiņos.
Skolēniem, kuriem ir konstatētas stājas problēmas, ir iespēja apmeklēt koriģējošo vingrošanu. (Vingrošanas nodarbības tiek īstenotas projekta «Veselības veicināšanas un profilakses pasākumi vietējai sabiedrībai Vārkavas novadā» (proj. nr. 9.2.4.2/16/1/063) ietvaros). Savukārt vidusskolēniem ir sākušās autoskolas nodarbības.
30. novembrī skolēnu saimei tika dota iespēja noskatīties kādu no Latvijas simtgades filmām. Šoreiz tā bija “Bille”.
Ar kuplu draugu pulku 7. decembrī tika atzīmēta folkloras kopas “Volyudzeite” jubileja pasākumā ”Vakarēšana Vārkavā.” Pasākumā kopā ar ”Volyudzeiti” vēl piedalījās septiņas folkloras kopas.
Aktīvi sportojuši ir arī skolas sportisti, kuri piedalījušies dažādās sacensībās. “Mazās balvas” 1. kārtas starpnovadu sacensībās Markusam Somam 1. vieta augstlēkšanā, 2. vieta pildbumbas grūšanā, 3. vieta 60 m skrējienā; Rinaldam Božim 1. vieta pildbumbas grūšanā; Nellijai Ceplei 3. vieta pildbumbas grūšanā; Oliveram Šembelam 3. vieta 1000m skrējienā.
Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas skolēnu sporta spēlēs volejbolā zēnu komanda izcīnīja 1. vietu. Komandā spēlēja Uldis Gavars, Ralfs Vilcāns, Andis Briška, Jānis Rimants Cimdiņš, Dāvis Salcevičs, Iļja Kirilovs un Daniels Lazdāns.
Ludzas atklātajās sacensībās vieglatlētikā Mārim Ceplim 1. vieta augstlēkšanā, 2. vieta tāllēkšanā; Andim Briškam 2. vieta 60 m barjerskrējienā, 3. vieta augstlēkšanā; Dāvim Salcevičam 2. vieta soļošanā; Valijai Vanagai 2. vieta augstlēkšanā; Sandim Rudzātam 3. vieta 800 m skrējienā.
Preiļu novada atklātajā čempionātā Mārim Ceplim 2. vieta vīriešu konkurencē tāllēkšanā, uzlabojot skolas rekordu – 6 m 34 cm; Andim Briškam 1. vieta barjerskrējienā, 3. vieta tāllēkšanā; Valijai Vanagai 1. vieta augstlēkšanā; Laurim Pastaram 2. vieta 60 m skrējienā; Dāvim Salcevičam 2. vieta soļošanā.
Jauno vieglatlētu sacensībās Oliveram Šembelam 1. vieta un Ērikai Somei 3. vieta sprinta daudzcīņā.
Pavisam negaidīti nāca uzaicinājums mūsu skolas zēniem Tomam Sprindžam, Ervīnam Brakovskim, Dāvim Sparānam un Ernestam Lazdānam piedalīties režisores Jūlijas Timoškinas īsfilmas “Acis man zilas un zaļas” filmēšanā. Tā noteikti bija interesanta pieredze.
Pašreiz skola pamazām sāk ietērpties Ziemassvētku rotās, jo, it kā nemanot, bet straujiem soļiem, tuvojas gada visbaltākie svētki. Viena pēc otras Adventes vainagā tiek aizdegtas svecītes. Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir sācies…

Atbildīgās par audzināšanas darbu skolā – H. Ērgle, S. Stankeviča

Share this...