Arī šajā mācību gadā Vārkavas vidusskolā turpināsies projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (8.3.2.2./16/I/001) pasākumi. Projekta ietvaros notiek pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu īstenošana robotikas jomā. Vārkavas vidusskolas skolotāja Silvija Vingre ir apguvusi profesionālās kompetences pilnveidi robotikas jomā 1.-6. klašu grupā, apgūstot robota konstruēšanu, programmēšanas pamatus “Scratch” jomā, robota motora vadību, sensorus un to izmantošanu. Darbā tiek izmantoti Makeblock robotu konstruktori. Oktobrī sāksies nodarbības skolēniem. Projekta ietvaros ir paredzēts, ka robotikas materiālus (komplektu) saņems arī skola. Šajā mācību gadā dosimies mācību vizītēs, lai praktiskās nodarbībās padziļinātu zināšanas un izpratni par fizikas, informātikas, dabaszinību mācību vielas teorētisko zināšanu praktisku pielietojumu un veiktu paši eksperimentus. Projektā ir paredzētas konsultācijas 5.-7. klašu skolēniem matemātikas un dabaszinību cikla priekšmetos un pagarinātās grupas skolotāja palīgs, kurš vienu reizi nedēļā strādās ar tiem bērniem, kuriem nepieciešama individualizēta pieeja mācībām.

Informāciju sagatavojusi Vārkavas vidusskolas direktore Inta Kivleniece

Share this...