26.septembrī Vanagos norisinājās Vides aizsardzības fonda atbalstīts projekts “ES un VIDE – Simbioze”, kura mērķis bija veicināt jauniešu vides apziņu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un piesārņojuma mazināšanu. Šo projektu realizēja biedrība „Skudriņa.” Šajā pasākumā piedalījāmies mēs — Vārkavas vidusskolas 5-12.klases skolēni, direktore un pedagogi. Ierodoties saulainajā rītā Vanagos, pasākuma organizētāji mūs gaidīja ar rīta tēju un našķiem. Pasākumu atklāja Vārkavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Anita Brakovska. Pasākuma organizatores Sandra Galiņa un Lelde Kalinka iepazīstināja ar dienas kārtību un aktivitātēm; noskaidrojām, kas tad ir simbioze, iepazināmies ar lektoriem. Izdomājām, kuri jautājumi, temati mūs vairāk interesē, sadalījāmies 4 grupās, darbošanās varēja sākties. Bija interesanti, tāpēc laiks paskrēja nemanot. Mums bija dota iespēja kārtējo reizi atcerēties to, ka cilvēks un daba ir vienoti.

Kopā ar Sandru Galiņu izplānojām, kā izveidot pievilcīgāku ainavu, saglabājot bioloģiskai daudzveidībai nozīmīgas grupas un elementus pie Vanagu Romas katoļu baznīcas. Savācām un sašķirojām atkritumus, uzpinām žodziņu glītākas apkārtnes radīšanai. Vācot atkritumus, sapratām, cik daudz ļaunuma dabai mēs nodarām ar savu nepārdomāto rīcību. Bijām gandarīti, ka kāds dabas stūrītis ir palicis tīrāks un sakoptāks. Praktiski pavairojām bioloģisko daudzveidību —stādījām ūdensrozi. Ar ciet acīm, ļaujoties otra atbildīgai vadībai, pamēģinājām sajust dabu dziļāk, pieskaroties gan koku mizai, mazai lapiņai, kādam zaram, skujiņai. Pēc tam savienojāmies rokās ar dabas daudzveidīgajiem organismiem. Izjutām emocionālo saikni ar mežu.

Vai koki sarunājas??? Nē! Pēc nodarbības, kuru vadīja Uldis Siliņš, praktiski varējām sajust koku enerģētiskās saites, noskaidrojām savu koku — enerģijas devēju. Ar speciāliem rīkiem meklējām gan ūdens, gan uguns āderes. Pēc šīs nodarbības bija viennozīmīga atbilde — jā, koki sarunājas, tie ir dzīvi, palīdz uzlabot veselību, dod enerģiju, tikai jāprot pareizi to paņemt.

Par meža ekosistēmas elementu mijiedarbību stāstīja Aigars Indriksons, pētījām to arī praktiski. Paldies Aigaram par uzdāvinātajiem herbārijiem!

Dabas spēku izjust un izmantot mācīja Agris Vanags.Viņš lika ieklausīties klusumā, sajust tā dziedinošo, nomierinošo spēku, sajust sevi kā daļu no dabas.

Pēc gardajām pusdienām,ugunskurā gatavotu maltīti, kuru bija sarūpējusi firma „Mežvanagi”- Jānis Skutelis ar čaklajiem palīgiem; katrs varēja izgatavot videi draudzīgus higiēnas produktus pēc Zerowaste filozofijas Maritas un draugu vadībā. Skolēni priecājās par pašizgatavotajiem dezodorantiem, zobu pastām, skrubjiem. Piedalījāmies arī vides radošajās darbnīcās un muzicējām ar dabas materiāliem. Vērtīgā aktivitātē, ko bija sagatavojusi skolotāja Ingrīda Ločmele, ikviens varēja pārbaudīt savas zināšanas atkritumu šķirošanā, liekot aizdomāties, vai mēs ikdienā to darām pareizi.

Pasākums bija vērtīgs, jo daudz ko uzzinājām, atcerējāmies, sapratām un katrs paņēmām sev kaut ko noderīgu un labu. Vienojoties sirds siltumā, ienesot kopējā laukā vairāk harmonijas, mīlestības, priecīgi un lietderīgi tika pavadīta šī diena.

Vārkavas vidusskolas 11. klases skolnieces

Simona Līna Liepiņa, Daniela Smolenska

Share this...