Ar saļām bērnu čalām 15.janvāra pēcpusdienā tika pieskandināta novada lielā svētku zāle. Upmalas bibliotekāre Alda sadarbībā ar skolas bibliotekāri Melitu sākumskolas skolēniem bija sarīkojušas Margaritas Stārastes  105. jubileju. Lai iepazītu jauko mākslinieci un rakstnieci,  bērni noskatījās nelielu prezentāciju un noklausījās stāstījumu par Stārastes personību un daiļradi. Dažādi jautri un radoši uzdevumi veicināja bērnu interesi par tautā mīlēto un populāro rakstnieci. Pasākuma noslēgumā katra klase saņēma pateicību par ieguldīto darbu un saldu pārsteigumu.

Share this...