Labo darbu nedēļa Vārkavas vidusskolā sākās jau 1. oktobrī, kad skolēnu un viņu ģimeņu sarūpētās dāvanas tika nogādātas uz SAC “Vārkava”, lai iepriecinātu tā iemītniekus Senioru dienā.

Visas nedēļas garumā (5.-11.10.) skolēni darīja labus darbus: patīkami pārsteidza līdzcilvēkus, palīdzēja saimniecības darbos, sakopa apkārtni u.tml. Vietnē labiedarbi.lv tika reģistrēti paveiktie un vēl ieplānotie labie darbi.

Arī ikdienā palīdzēsim cits citam un padarīsim kādam dienu gaišāku!

“Mediju” pulciņa dalībniece Sigita Stivriška

Share this...