Tāpat kā visā Latvijā, arī mūsu skolā no 14. līdz 18. oktobrim notika karjeras nedēļa ‘’Tavai karjerai’’. Šīs nedēļas laikā skolēni piedalījās dažādās aktivitātēs.

15. oktobrī kopīgi ar karjeras konsultanti I. Patmalnieci notika praktiskas nodarbības ‘’Profesiju daudzveidība’’ 2.- 4. klašu skolēniem. Vēlāk 5.un 6. klases skolēniem bija iespēja padomāt par savu nākotnes profesiju nodarbībā ‘’Kā plānot savu karjeru?’’

16. oktobrī 8.klases skolēni noklausījās NVA karjeras konsultantes S. Gedroicas – Juragas lekciju ‘’Nākotnes profesija’’. 10. un 16. oktobrī 1.–6. klašu skolēni projekta ‘’Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs’’ ietvaros devās mācību ekskursijā uz Daugavpili. Viņi apmeklēja‘’Latgales zooloģisko dārzu’’, lai pasākuma ‘’Profesiju daudzveidīgā pasaule’’ laikā gūtu plašākas zināšanas par profesijām darbā ar dzīvniekiem. 16. oktobrī 4. – 6. klašu skolēni apmeklēja Džimbas skolas nodarbību. Viņiem bija iespēja caur praktisku darbošanos atkārtot jautājumus par dažādām drošībām.

17. oktobrī ikviens interesents varēja piedalīties sarunu pēcpusdienā “Darbs ārzemēs’’, kuras laikā varēja uzklausīt jauniešus, kuri kādu laiku ir strādājuši ārpus Latvijas.

Piedaloties karjeras nedēļas aktivitātēs, ikviens skolēns varēja aizdomāties par prasmēm un iemaņām, kas jāapgūst skolā, lai veiksmīgi izvēlētos savu nākotnes profesiju.

‘’Mediju’’ pulciņa dalībniece Daina Gailuma

Share this...