Pēc divu nedēļu garām ziemas brīvdienām 8. janvārī skolēni atsāka mācības jaunajā, 2018. gadā.

Kamēr skolēni atpūtās, skolotāji piedalījās profesionālās pilnveides semināros Preiļos, kā arī tikās ar Preiļu IP vadītāju A. Zagorski, kurš skolotājus iepazīstināja ar projekta „Pumpurs” norises gaitu.

1.- 9. klašu skolēni piedalījās Latgales reģiona policijas pārvaldes izsludinātajā zīmējumu konkursā „Policijas supermašīna”.

Līdz 28. februārim mūsu skolas skolēni ir iesaistījušies izlietoto bateriju vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai”.

  1. janvārī notika vidusskolas jauniešu un pašvaldības deputātu sarunas „Kafija ar politiķiem”, kur tika runāts par jauniešu mērķiem un tos ietekmējošiem faktoriem, par stresa mazināšanu, par mediju ziņu patiesumu un kritisko domāšanu, par lauku reģionu pievilcīgumu jauniešiem. Šīs sarunas „Kafija ar politiķiem” notika jauniešu projekta „Nāc un runāt sāc!” ietvaros.
  2. janvārī, sildoties pie ugunskuriem, skolēni un apkārtnes iedzīvotāji piedalījās Barikāžu atceres pasākumā, kura laikā savās atmiņās par piedzīvoto dalījās Aivars Upenieks un Ivars Vaivods-Šulte, kā arī īsu vēsturisko apskatu un viktorīnu bija sagatavojusi Vārkavas novadpētniecības muzeja vadītāja Elvīra Āboliņa. Klātesošos ar dziesmām priecēja zēnu vokālais ansamblis. Vēlāk visi cienājās ar miežu biezputru un tēju.

Nu jau otro nedēļu visiem mūsu skolas skolēniem līdz 18 gadu vecumam ir dota iespēja apmeklēt zobu higiēnistu Preiļos.

Joprojām turpinās mācību priekšmetu olimpiāžu maratons. Starpnovadu bioloģijas olimpiādē Santai Ozerskai — 3. vieta, vēstures olimpiādē Andrejam Ločam — 2. vieta, Kristianam Plotam — 3. vieta, latviešu valodas un literatūras olimpiādē Rebekai Cimdiņai — 2. vieta. Latgales reģiona atklātajā latviešu valodas un literatūras olimpiādē Ievai Apšiniecei- 3.vieta un Ernestam Lazdānam —  atzinība.

Gan skolēni, gan ikviens novada iedzīvotājs  var pilnveidot savu slidošanas prasmi ierīkotajā slidotavā pie Vārkavas vidusskolas.

 Atbildīgās par mācību darbu Vārkavas vidusskolā H. Ērgle, S. Stankeviča.

Share this...