Folkloras kopai “Volyudzeite”novembra mēnesis bija ļoti darbīgs. Ar skaistākajām latgaliešu tautasdziesmām un nelielu montāžu, kā arī  krāšņi saposušies, Latviju svētkos sveicām skolā, sociālās aprūpes centrā ”Vārkava”, kā arī Rimicānu kultūras namā.

  1. novembrī mūsu skolas stāstnieki piedalījās Dienvidlatgales Stāstnieku konkursā ”Teci, teci, valodiņa! ” Līvānos. Valters Vilcāns (1. klase) , Ērika Some (3. klase) , Elvis Laganovskis (4. klase), Mārtiņš Upenieks (5. klase) ieguva 1. pakāpes diplomu un titulu ”Lielais stāstnieks”. Elvis un Mārtiņš Dienvidlatgales novadu 7. decembrī pārstāvēs Stāstnieku konkursa finālā Rīgā.

Ļoti nopietni “vālodzēni”apgūst rotaļu programmu, lai izcīnītu ceļazīmi uz XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

  1. novembrī notika tradicionālais Vakarēšanas pasākums, kura tēma šogad bija ”Rotaļu vija Latvijai”. Pasākumā bez pašu “Volyudzeites” piedalījās folkloras kopas: “Ceiruleits” no Līvāniem, “Žibacteņa”no Aglonas, “Dzeipureņš” no Salas, “Jumalāni” no Riebiņiem, “Kamolītis” no Preiļiem.

Kopā izdejojām un izdziedājām 25 rotaļdejas. Pasākumā piedalījās 150 skolēni, kuriem mīļa ir latviešu tautas folklora. Visiem dalībniekiem un ciemiņiem ļoti patika „Goda dancis”, kurš tika izpildīts ar īpašu sirsnību.

Pēc 1. rotaļu daļas visi folkloristi baudīja svētku mielastu. Paldies gribam teikt mūsu sponsoriem: SIA ”Daugulis & Partneri”, SIA ”LEIDZI” , teicējai Valentīnai Mačānei, z / s “Kārkliņi” un , protams, mūsu vecākiem! Par gardajām plātsmaizēm un žagariņiem – PALDIES pavārītēm!

Cerams, ka līdz skatei paspēsim apgūt visu Dziesmusvētku programmu.

“Mediju” pulciņa dalībniece Daina Gailuma

Share this...