Vārkavas vidusskolas jaunieši aicina piedalīties akcijā

 “Izgaismosim Vārkavas novadu

Valsts svētkos!”

 Aicinām  Vārkavas novada iedzīvotājus

18. novembrī plkst. 17.00

pieminēt, izrādīt cieņu tiem, kuri rūpējās, lai mēs šodien varētu dzīvot brīvā un neatkarīgā Latvijā! Ar svecīšu gaismiņām godināt to cilvēku dvēseles, kuri riskēja ar savu dzīvību, ar visu, kas tiem bija, lai Tēvzeme būtu brīva.

Piedalīties jūs varat, noliekot svecītes šajās vietās mūsu novadā:

pie Vārkavas Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu baznīcas,

Kalupes evaņģēliski luteriskās baznīcas,

Arendoles Dievmātes Romas katoļu baznīcas,

Vanagu Svētās Annas Romas katoļu baznīcas,

Vārkavas vidusskolas.

 

Lai gaiši Latvijas valsts dzimšanas svētki!

Share this...