Šī gada 10. oktobrī Preiļu 2. vidusskolā un Vārkavas novada vidusskolā notika Latgales plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centra (LUC) rīkota tikšanās ar šo izglītības iestāžu pēdējo klašu audzēkņiem, lai runātu par uzņēmējdarbību.
Latgales uzņēmējdarbības centru pārstāvēja tā vadītājs Andris Kucins un komercdarbības konsultanti Boriss Varlamovs un Ineta Liepniece. Skolēnu zināšanas tika pārbaudītas, tiešsaistē atbildot uz dažādiem ar uzņēmējdarbību saistītiem jautājumiem, kā, piemēram, – cik pasaules iedzīvotāju nodarbojas ar uzņēmējdarbību, kāda ir laba biznesa ideja, cik daudz naudas “apgroza” uzņēmumi, kuri ir lielākie novada uzņēmumi, kāds ir pašvaldības budžets, kādas ir izmaksas, lai reģistrētu uzņēmumu u.c.
Pasākumā tika runāts par to, kas ir bizness, kas ir laba biznesa ideja, kāds atbalsts Latvijā ir biznesa uzsākšanā, kādi ir pieejamie finanšu līdzekļi, par biznesa iespējām novados, par rakstura īpašībām, ar kādām jābūt apveltītam topošajam uzņēmējam un par ieguvumiem vai zaudējumiem….
Par praktisko pieredzi, par to, ko nozīmē būt uzņēmējam un ar kādām problēmām jāsaskaras ikdienā, runāja pieaicinātie uzņēmēji no Preiļu novada- Kristīne Anspoka, ātrās ēdināšanas uzņēmuma” Žubītes virtuve” īpašniece, Irēna Kjarkuža, viesu mājas “MAGONES” īpašniece un Aleksandrs Ņesterjuks, topošās Metāla mākslas galerijas īpašnieks.
Pasākuma otrajā daļā skolēniem bija jāveic darbs grupās- katrai grupai jāizdomā sava biznesa ideja un to jāprezentē. Vārkavas novada jaunieši vēlējās sniegt pasākumu un ballīšu rīkošanas pakalpojumus, uzsākt mūzikas instrumentu ražošanu, apsveikumu kartiņu izgatavošanu un to mazumtirdzniecību, kā arī dot otru “dzīvību” lietotam apģērbam – šūt auduma maisiņus, lai attīstītu “zaļo” domāšanu un cilvēki pievērstu uzmanību tam, cik daudz plastmasas viņi izmanto ikdienā un kā to izskaust, lai pasargātu planētu no kaitīgiem atkritumiem.
Arī Preiļu jaunieši vēlējās ražot iepirkuma maisiņus no dabīga materiāla, vēlējās uzsākt cukurvates biznesu un sniegt SPA pakalpojumus.
Diviem aktīvākajiem Vārkavas novada un diviem aktīvākajiem Preiļu novada jauniešiem kopā ar saviem ekonomikas pedagogiem būs iespēja piedalīties Biznesa mēneša noslēguma pasākumā Rīgā.

Pasākumu organizē Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs.

Komercdarbības konsultante Ineta Liepniece.

Share this...