Vārkavas vidusskolā iesācies jaunais mācību gads. Pēc ilgas neredzēšanās 1. septembrī skola atkal varēja satikt smaidīgus un atpūtušos skolēnus.

Svinīgais brīdis šogad notika skolas stadionā. Zinību dienu pēdējo reizi šai skolā, kā ierasts, aizvadīja 12. klase. Daudz priecīgāki un satraucošāki svētki bija 1. klasei, kuri uzsāka savas mācību gaitas lielajā un vēl nezināmajā skolā.

Visai skolas saimei uzmundrinošas runas, vēlējumus un sveicienus teica skolas direktore Inta Kivleniece, Vārkavas novada domes priekšsēdētāja A. Brakovska, skolēnu parlamenta prezidente Sigita Stivriška un vecāku padomes priekšsēdētāja D. Upeniece. Asprātīgu un īpašu sveicienu, atgādinot par drošības pasākumu ievērošanu skolā, bija sagatavojuši Gudrinieks un Ārsts. Pēc svinīgā brīža skolēni devās uz klases audzinātāja stundu, bet vecāki apmeklēja informatīvo sapulci skolas stadionā.

 

Šādi iesācies darbs Vārkavas vidusskolā! Lai ražīgs un un skaists mācību gads skolēniem, skolotājiem, skolas darbiniekiem un vecākiem!

Mediju pulciņa dalībniece Rebeka Cimdiņa

Share this...