2.septembrī visa skolēnu un skolotāju saime kopā ar skolēnu
vecākiem atzīmēja jaunā mācību gada sākumu. Vispirms notika
svētku brīdis skolas pagalmā, kur klātesošos sveica skolas
direktore I.Kivleniece, Vārkavas novada domes priekšsēdētāja
A. Brakovska un skolas padomes priekšsēdētāja D.Upeniece.
Par svinīgu Zinību dienas norisi bija parūpējušies 12. klases
skolēni, kuri skolas gaitu sākumā ievadīja 1. klases skolēnus.
Visus klātesošos sveikt un labu vēlēt bija ieradies kucēns Tipsis.
Vēlāk skolēni kopā ar vecākiem devās uz mācību kabinetiem,
kur notika klases audzinātāja stunda.
Dienas gaitā vecāki apmeklēja skolas vecāku sapulci, kur skolas
direktore iepazīstināja ar svarīgāko mācību un audzināšanasdarbā

2019. / 2020. mācību gadā.
Šogad Vārkavas vidusskolā mācās 134 skolēni un 13
pirmsskolēni.

‘’Mediju’’ pulciņa dalībniece Daina Gailuma.

 

Share this...