Pie mums, Vārkavas vidusskolā, šogad janvāris un februāris “ir ļoti karsti”, jo ir notikuši un arī notiks daudzi interesanti, aizraujoši un piedzīvojumu pilni notikumi: mācību priekšmetu olimpiādes, 1991.gada barikāžu atceres pasākums, robotikas nodarbības, sveču dienas, sniega dienas, kā arī, protams,  sporta sacensības.

1991.gada barikāžu atcere šeit, Vārkavas vidusskolā, norisinājās 21.  janvārī. Šo pasākumu rīkoja Vārkavas novadpētniecības muzejs sadarbībā ar Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeju un Vārkavas vidusskolu. Muzeja vadītāja Tekla Bekeša  mums stāstīja par to laiku un 1991. gada barikāžu laika notikumiem, un skolēni varēja iztēloties  tā laika notikumus un klases izveidoja plakātus, kuros pauda savu pateicību to dienu dalībniekiem.

Vārkavas vidusskolas skolēni pārstāvējuši mūsu skolu dažādu mācību priekšmetu Preiļu novada olimpiādēs – bioloģijas, krievu valodas, latviešu valodas un literatūras olimpiādēs. Alise Krūmiņa krievu valodas olimpiādē ieguvusi 2.vietu.

ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros katru piektdienu 1.-6.klašu skolēniem notiek robotikas nodarbības.

Gaidot Sveču dienu, 1.- 4. klašu skolēni šai dienai gatavoties sāka jau laicīgi, jo bija jāpadara daudz darbu: jālej sveces, jāzīmē un jāveido tās no otrreiz izmantojamiem materiāliem. Sveču dienā notika šo darbu izstāde, kuru varēja apskatīt pārējie skolēni un skolotāji.

Pie mums arī notika Sniega dienas, kad skolēni no sniega varēja izveidot dažādus vides objektus kā sniegavīrus, dzīvniekus un arī fantāzijas tēlus.

Skolas lasītāji noslēdz “Lasītāju žūrijas” darbiņus – pabeidz anketas un grāmatu izvērtējumus.

Un, protams, neaizmirsīsim arī par mūsu skolas sportistiem, kuri pārstāv skolu un Preiļu BJSS izlasi sporta sacensībās valstī un arī novadā. Sportisti startējuši un uzrādījuši izcilus rezultātus šādās sacensībās: Latvijas vieglatlētikas čempionāta atlases sacensībās U-14 grupā Jēkabpilī un finālā Kuldīgā 1. vietu un Valsts čempiona titulu augstēkšanā izcīnīja Guntis Sparāns; par Latvijas čempionu 7cīņā U-20 grupā Valmierā ar teicamu rezultātu – 4609 punkti – kļuva Andis Briška, viņš arī izcīnīja 3. vietu Latvijas čempionātā U-20 grupā kārtslēkšanā, pārvarot 3,75m augstu latiņu; Maximas kausa sacensībās vieglatlētikas 4-cīņā  Valmierā Guntis Sparāns izcīnīja 4. vietu.

Alise Krūmiņa,

Vārkavas vidusskolas Mediju pulciņa dalībniece

 

Share this...