2018./2019. mācību gadā Vārkavas vidusskola turpina Valsts izglītības satura centra projekta (Nr.8.3.2.2/16/I/001) ”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” realizāciju. Tā ietvaros sešpadsmit skolēni šajā mācību gadā no oktobra līdz maijam apmeklēs Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, kur piedalīsies fizikas un ķīmijas laboratorijas darbos. Oktobrī skolēniem notika pirmās nodarbības, skolēni iepazinās arī ar inženierzinātņu fakultātes mehatronikas, elektronikas, ķīmijas, fizikas labarotorijām, kā arī piedalījās labaratorijas darbos.
Brauciens tika finansēts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.32.2/16/I/001 ‘’Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai’’ ietvaros. Mācību vizītē devās 7.- 9. klašu skolēni.
No oktobra skolā 2 stundas nedēļā notiek projekta ārpusstundu pasākums — robotikas nodarbības, kurās piedalās 5.-7. klašu skolēni. Nodarbībās tiek izmantoti VEX Super kit robotikas komplekti. Skolēniem vispirms ir jāveic robota konstruēšana, kurai seko programmēšanas darbi, lai robots veiktu plānotās darbības.Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Informāciju sagatavojusi Vārkavas vidusskolas direktore  Inta Kivleniece

Share this...