2023. gada 2.martā plkst. 13.30 uz Vārkavas pamatskolas vecāku kopsapulce!

Darba kārtībā:

1. Mācību darba aktualizācija.

2. Skolas IKN aktualizēšana.

3. Skolas akreditācijas ziņojums.

4. Dažādi jautājumi.

5. Lekcija par bērnu izglītošanu par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem attiecīgajā vecummposmā. Lekciju vadīs Mg.psych.Mārtiņš Roberts Stabiņģis. ( skat.pielikumā)

 

6. Tikšanās ar priekšmetu skolotājiem.

Share this...