Sakarā ar 2020.gada 12.marta valdības paziņojumu ir:

1) Pieņemts lēmums visā valsts teritorijā izsludināt ārkārtējo situāciju līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot slimības izplatību.

2) Lēmums paredz pārtraukt mācību procesa norisi klātienē izglītības iestādēs, no 13. marta mācības nodrošinot attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi. (Sekojiet regulāri komunikācijai e-klasē).

3) Vienlaikus no 13. marta paredzēts atcelt un aizliegt visus publiskos pasākumus, kuru dalībnieku skaits ir virs 200 cilvēkiem.

4) Iedzīvotāji arī kopumā tiek aicināt atturēties no ārvalstu braucieniem.

Attālināts mācību process Vārkavas vidusskolā tiks organizēts izmantojot e-klasi, soma.lv un uzdevumi.lv, tāpēc lūdzu sekojiet līdzi informācijai e-klasē regulāri – vairākas reizes dienā!

Skolas administrācija.

Share this...