4. februārī pie mums skolā viesojās Malnavas koledžas audzēkņi un pasniedzējs. Tikšanās laikā viņi mūs iepazīstināja ar savu skolu, mācību saturu, apgūstamajām profesijām, iespējām piedalīties dažādos pulciņos, sporta sekcijās. Koledžas audzēkņi pastāstīja arī par savām tradīcijām.

Noslēguma daļā izspēlējām spēli “Prātiņ, nāc mājās!” Mūsu ciemiņi, kā sveicienu mums atstāja kalendārus un bukletus par koledžu. Šāda veida tikšanās ikvienam skolēnam palīdz aizdomāties par savu nākotnes profesiju.

Share this...