30. janvārī skolā viesojās divas deju kopas no Preiļiem, lai kopā ar mūsu skolas 3. – 4. klašu deju kolektīvu piedalītos ”Sadancī”. Preiļus pārstāvēja 1.- 2. klašu un 3.- 4. klašu tautas deju kopas. Mūsu skolas dejotāji priecājās par preiliešu skaisti izpildītajām dejām. Kopīgi tika izdejotas 10 dejas no Dziesmusvētku repertuāra. Pēc koncerta dejotāji kopā ar skolotājām tika aicināti uz nelielu cienastu.

Tikai šādi tiekoties kopā, mēs varam viens no otra mācīties un attīstīt sadarbības prasmes.

 

Share this...