19. septembrī skolā notika rudens krosa sacensības, kuru laikā skolēni varēja
parādīt savu prasmi skriešanā. Skolēni distanci izskrēja atbilstoši savai vecuma
grupai. Pēc sacensībām notika apbalvošana.Tika noteikti labākie skrējēji, kuri
skolas godu aizstāvēja starpnovadu krosa stafetēs Preiļos 24.septembrī. No mūsu
skolas rudens krosa stafetēs piedalījās 4 komandas.

2008. g. dz. un jaunāku skolēnu komanda(Ē. Some, N. Ceple, I. Veliks, O.
Furtikovs) izcīnīja 3. vietu 500 m distancē. 2005. – 2004. g. dz. skolēnu
komanda(E. M. Some, S. Poplavska ,R. Tarasovs, J. R. Cimdiņš) ieguva 3. vietu 1
km distancē. 2.vietu 1 km distancē ieguva 2000. – 2003. g. dz. skolēnu
komanda(V. Vanaga, S. Stivriška, E.Nikiforovs, A. Briška). Stafešu skrējienā
startēja arī E. Brakovskis, R. Gavars, L.Gavare, A. Jaudzema.

27. septembrī Preiļos norisinājās Latvijas skolu rudens krosa stafetes. Uz šīm
sacensībām devās arī krietns pulks mūsu skolas sportistu- 7 komandas. 500 m
savu veiklību parādīja Ē. Some, N. Ceple, I. Veliks, O. Furtikovs, E. Brakovskis, R.
Gavars, L.Gavare, A. Jaudzema. 800 m skrējienā piedalījās V. Kosnikovska, G.
Zagorska, L.Batkajeva. 1 km distanci skrēja S. Poplavska, E. M. Some, R.
Tarasovs, J. R. Cimdiņš, R. Vilcāns, D. Sparāns, Ē. Kirilovs, V. Vanaga, S.
Stivriška, S. Rudzāts, D.Salcevičs. 3. vietu 1 km distancē ieguva komanda, kurā
startēja E. Nikiforovs, A. Briška, M. Ceplis.

 

“Mediju” pulciņa dalībniece Sanija Poplavska

Share this...