Vārkavas novadā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma ,,Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros līdzfinansēts projekts Nr. 19-03-AL21-A019.2205-000005 ,,Tautas tērpu iegāde Vārkavas vidusskolas skolēnu deju kolektīvam”, kas atbalstīts biedrības “Preiļu rajona partnerība” izsludinātajā LEADER projektu konkursā.

Par projekta finansējumu tika izgatavoti 12 tautas tērpu komplekti meitenēm, t.i. – Viduslatgales novadu vilnas austi tautas tērpu brunči, meiteņu vestes, uz sarkana vilnas tūka pamata ar krāsainām pērlītēm izšūti vainadziņi, balta linu auduma meiteņu garie krekli, vilnas dziju celos austas tautiskās jostas pēc Latgales paraugiem, melhiora kreklu saktas un pastalas. Puišiem tika izgatavoti 12 tautas tērpu komplekti, t.i. – vilnas austas auduma puišu vestes, puišu bikses, balti linu krekli, baltas adītas vilnas zeķes ar rakstainu valnīti, zīda auduma lakatiņi, melhiora kreklu saktas un pastalas.

Projekta mērķis bija izveidot jaunu skolēnu deju kolektīvu “Vārkavas vidusskolas 4.-6. klases deju kolektīvs”, tādējādi, atbilstoši stratēģiskajam mērķim, palielinot to skolēnu skaits, kas iesaistījušies tautas deju kolektīvā un saturīgi pavada brīvo laiku sava novada teritorijā – tiks veicināta sabiedrības iesaistīšanās vietējās kultūras iniciatīvās un izveidots jauns kolektīvs.

Projekts tika īstenots ar Lauku atbalsta dienesta ELFLA finansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja 6432,00 EUR, publiskais finansējums (90% no attiecināmajām izmaksām): 5788,80 EUR un Vārkavas novada domes līdzfinansējums (10% no attiecināmajām izmaksām): 643,20 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē –  http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Share this...