Vārkavas pamatskolas pašpārvalde un citi vecāko klašu skolēni aicināti apmeklēt iedvesmojošas nodarbības ar jaunatnes lietu speciālisti, biedrības “Jaunvide” vadītāju Dagniju Dudarjonoku un biedrības biedru Kristianu Plotu par jauniešu iniciatīvu iespējām skolā, vietējā kopienā un reģionā un jauniešu iesaistīšanos un līdzdalību nevalstiskajās organizācijās un dažādu projektu īstenošanu. Šī nodarbība ir viena no skolēnu pašpārvaldes īstenotā projekta “Kontakts 2” aktivitātēm. Projekta ilgtermiņa mērķis ir sekmēt un attīstīt skolas pašpārvaldes darbību, veicināt jauniešos pilsonisko līdzdalību. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Share this...