1. novembrī Vecvārkavas estrādē notika Ziemeļvalstu nedēļas pasākums ”Ziemeļvalstis un pasaule”. Ievērojot katrai klasei stingri noteikto laiku, uz šo pasākumu kopā ar klases audzinātājām ieradās 2. – 4. klašu skolēni. Pasākuma laikā tika lasīta norvēģu autores un ilustratores Kristinas Rūšiftes (Kristin Roskifte) bilžu grāmata ”Visi skaitās”. Skolēni veica dažādus atraktīvus uzdevumus saistībā ar skaitīšanu un matemātiku. Šis tradicionālais pasākums notika sadarbībā ar skolas un Upmalas bibliotēku. Klašu kolektīvi saņēma pateicības un saldumus par dalību pasākumā.

Share this...